Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Krátká konzultace.

Nově možnost krátké konzultace za příznivou cenu. Objednat se můžete přes naše webové formuláře vyplněním přihlášky nebo nám napište email.


Astrotipy

Co přinese nastávající úplněk nebo novoluní? Doporučení, co dělat a jak náročné období několika dnů kolem úplňku a novoluní zvládnout.Astrotipy

18.11.2017 Nov

Novoluní nastane ve znamení Štíra a přinese možnost nahlédnout hluboko pod povrch. Záleží na vás, pod jakou hladinu se ponoříte. Můžete se spojit s hlubšími stránkami sebe sama nebo se zaměřit na řešení nějakého problému. Novoluní umožní dostat se k jádru záležitosti.

Trigon s Chironem navíc prozrazuje, že během následujících několika dnů, můžete odhalit příčinu svých potíží nebo vzorců, které se vám v životě stále opakují či vrací. Důležité přitom je, že se nenabízí pouze pochopení problémů, ale především možnost jejich léčby a nápravy.

Novoluní dovoluje provést důležité změny, které budou mít za následek ušetřenou energii, čas, peníze, síly. Díky tomu budete moci dál pokračovat efektivněji a produktivněji. V neposlední řadě vám provedená změna, ve smyslu uzdravení emocionálního zranění z minulosti, získá respekt, uznání a posun vpřed. Konstelace totiž umožňuje provést nutné změny, aniž by bylo nutné ničit důležité konstrukce ve vašem životě. Výsledkem může být plynulý a zcela přirozený přechod ke zcela novému životnímu stylu.

Skutečné změny uskutečněné nyní - v následujících dvou týdnech, budou mít dlouhodobý vliv a jejich působení ovlivní další průběh vašeho života.

Novoluní ve Štíru odhalí vaše temnější stránky, vyplaví emocionální zranění i přirozené sklony, zažité vzorce, pudy i negativní síly skrývané v nitru. Konstelace však ukazuje na příležitost k vyléčení, překonání sebe sama, vyřešení a mobilizaci nových sil, zdrojů, ze kterých budete odteď čerpat.

 

4.11.2017 Úplněk

Úplněk vyzdvihne záležitosti tajných lásek, milostných afér, stejně jako sexuální fantazie, které dřímají hluboko schované. Můžete vnímat touhu po něčem novém, jiném, neznámém. Úplněk ale přináší možnost transformovat stávající do nové podoby, což může znamenat např. prohloubit již existující vztah, dát mu nový rozměr.

To platí i pro ty, kdo jsou single, aktuálně bez partnera, bez vztahu. Položte si otázku, co je pro vás doopravdy důležité, co vám přináší radost, co vás činí šťastným. Čím upřímnější odpověď, tím lepší výsledek, změna i možná transformace.

Změna v následujících týdnech proběhne, pokud ji nezablokujete. Ideálně zlepší vaše vztahy nebo vám dokonce přivede lásku, pokud ji hledáte. Konstelace je jemná, vnímavá a duchovní, byť se dotkne značně světských záležitostí, jako jsou smyslnost a prožívání, užívání si života.

Momentálně jste lákáni vidinou něčeho, o čem si myslíte, že vás učiní šťastným. Snová fata morgána se vás bude snažit zmást lichotkami, podlézavostí, nafouknutostí, laciností, příslibem, že vy sami nemusíte udělat nic pro to, aby se vidina stala skutečností. Například milostná aféra je lacinější verzí oživení vztahu než samotná práce na vztahu, který nevěrou ničíte. Dlouhého trvání pak při současné konstelaci nebude mít ani jedno.

Je třeba pohlédnout hlouběji a najít opravdový zdroj štěstí. Jinak se dál budete držet něčeho neskutečného, co je vám v podstatě k ničemu. Naopak pokud dokážete v tuto chvíli odložit hamižnost a neukojený, uměle vyvolaný hlad po uspokojení, ale soustředíte se na to, co doopravdy máte, co žijete, najdete poklady možná jen zdánlivé střípky, které však můžete použít jako základ pro opravdové naplnění a spokojenost.

Během víkendu budete moci využít umocněnou sílu intuice a vizualizace. Mohou se objevit živější sny nebo i častější denní snění. Navíc v následujících dvou týdnech můžete skutečně zlepšit své vztahy, partnerský život nebo přátelské vazby. Důležité je však udržet mysl trpělivou a otevřenou, flexibilní, ale nepodléhat lživým iluzím.

Snovou vidinu odlišíte od vysněné příležitosti tím, že příležitost ke změně, zlepšení s sebou přinese skutečné kroky, které je třeba učinit k realizaci změny. Úplněk přináší hluboké spojení s partnerem nebo milovanými lidmi, zlepšení vztahů a jejich pozvednutí na novou, hlubší úroveň. Pocit naplněnosti, štěstí, radosti a uspokojení pak prostoupí váš život zcela přirozeně.

 

5.10.2017 Úplněk

Úplněk bude působit jako otevírač dveří. Přinese nové příležitosti, možnosti, ale také vyzdvihne nebezpečí skrytá uvnitř. Bohužel je Luna v opozici k Merkuru, jehož vliv je navíc spálený Sluncem. To znamená, že bude záležet na postavení vašeho osobního Slunce a jeho aspektech, protože Merkur bude pouze odrážet sílu Slunce a ega, namísto nových myšlenek.

Projeví se sklon k upravování výkladu skutečnosti a různých faktů kvůli nedostatečné orientaci v problému nebo zahlcení vlastními emocemi, kterým bude obtížné porozumět.

Luna v úplňku bude ovlivněna také kontaktem s hvězdou Algorab, s níž je Slunce v přímé konjunkci. Hvězda Algorab je bohužel spojována s destruktivními a velmi zlými projevy, obzvláště je-li negativně aktivována, k čemuž dochází konjunkcí Slunce, opozicí Luny a kvadraturou Pluta. Výsledkem budou nehody, úrazy, zranění, újmy, škody, kterým nebude možné zcela zabránit.

Někteří astrologové si všimli, že hvězda Algorab byla aktivovaná v případě některých velkých útoků, např. během útoku na „Dvojčata" v New Yorku 11.září 2001.

Z pohledu úplňkové konstelace se mohou projevit vaše negativní stránky jako sobectví, arogance, hádavost, pomstychtivost, agresivita. O to více, že Luna i Slunce jsou v kvadratuře s Plutem, což jen zdůrazňuje intenzivní destruktivní projevy úplňku. Na druhou stranu bude možné povšimnout si hluboce ukrytých emocionálních zranění a pocitů. Naneštěstí vyplavou v negativní a intenzivní formě zejména v rodině, partnerském vztahu, ale také mezi přáteli.

Výjimkou proto nemusí být ani zvýšený výskyt sexuálních útoků, zneužívání, šikanování, manipulace. V lepším případě se může konstelace úplňku projevit „pouze" jako krize.

Současně s úplňkem dojde ke konjunkci Venuše a Marsu, což postaví partnerské vztahy do popředí zájmu.

Během následujících dvou týdnů se snažte odolat pokušení překrucovat pravdu, pomlouvat, vyvolávat krize, zveličovat problémy. Úplněk je tentokrát plný skutečně intenzivní energie, kterou je třeba uchopit a správně zpracovat. K tomu je zapotřebí koncentrace, jasný plán nebo přání, na které se zaměříte, a úplněk dodá potřebnou energii, sílu k realizaci.

 

20.9.2017 Nov

Nov tento týden zaměří svou pozornost na zranění, která jste v životě utrpěly. Jde o zranění spíše psychická. Emocionální šrámy na duši, zklamání, tíha trápení. Nastává vhodný čas pro léčbu a zahojení vnitřních zranění.

Novoluní upozorňuje, že abyste dosáhly cílů, které jste si stanovili během zatmění Slunce při posledním novu, je třeba reagovat na měnící se podmínky a okolnosti.

V následujících 2 týdnech budete moci upravit a možná i více konkretizovat své cíle. Vše bude záležet na vnitřních zraněních, která se nyní ozvou. Právě s ohledem na vnitřní podmínky, respektive na to, co skutečně potřebujete, což poznáte pouze uvnitř sebe sama, budete muset pozměnit nebo upravit buď své metody, způsoby a cesty dosažení cílů, případně pozměnit svá očekávání.

Možná si již uvědomujete nahromaděné napětí, které v těchto dnech může vygradovat. Bude obtížnější relaxovat, uvolnit se, protože již podvědomě cítíte blížící se změnu nebo snad i krizi. Změna může přijít také v podobě nečekané události, pracovní změny, ná/tlaku od jiného člověka nebo nehody.

Díky této fázi však zažijete také pocit úplně nového začátku. Pro někoho však půjde spíše o příliš rychlé a příliš velké změny, které bude navíc vnímat, že přichází nečekaně a z vnějšku. Proto je vždy dobré vnímat, co se ve vás odehrává, být si vědom sám sebe a umět správně reagovat. Novoluní totiž přináší i možnost vyhnout se chaosu a pocitu narušení jistot, pokud zaujmete kreativní, duchaplný a vynalézavý přístup.

Měsíc i slunce jsou v opozici na Chirona, což jen ukazuje, že zranění a vnitřní konflikty, které se teď vynoří, mají karmickou podstatu. To v podstatě znamená, že řešení konfliktu nebo léčbě vnitřního zranění není možné se vyhnout. Budou na sebe upozorňovat tak dlouho, dokud je nevyřešíte. Nelze před nimi utéct, protože skutečný problém je ve vás, nepřichází tedy z vnějšku.

Pokud totiž své vnitřní konflikty a zranění nevyřešíte, budou stát v cestě dosažení cílů, úspěchu, dalšímu rozvoji života i seberealizaci. Zraněné ego a sebevědomí povedou pouze ke strachu se prosadit, vyjádřit, povedou k pocitu nedostatečnosti, že nejste dost dobří. Konečným výsledkem pak může být ztráta vůle k životu, která se projevuje sebedestruktivním chováním stejně jako ubližováním druhým.

Z uvedených důvodů je vhodný čas zaměřit se na zdroj vašich problémů a objevit pramen vnitřní bolesti. Odložte svou tvrdohlavost a buďte otevření novým cestám a způsobům života.

 

6.9.2017 Úplněk

Úplněk ve středu přinese až hmatatelnou iluzi. Úplněk se totiž projeví klamem, podvody, lží, což můžete zažívat také v podobě slabosti, zmatenosti, pocitu chaosu a nejasnosti. Jiným projevem bude zesílený idealismus, spiritualita a celkově vidění a vnímání věcí v jejich nepravé podstatě.

Jelikož úplněk nastává v konjunkci s Neptunem, zesílí se celkové vnímání. Budete snadněji naladěni na nálady, pocity lidí kolem vás stejně jako na atmosféru kolektivů nebo míst. Bohužel následkem otevřenějšího vnímání je například také nepříjemný pocit, větší únava až fyzické nepříjemnosti, které mohou být považované za onemocnění („Není mi dobře. Necítím se v pořádku. Je mi nějak divně. apod.).

Zesílit mohou také tíživé emocionální pocity, čehož výsledkem budou paranoia, závislosti, poruchy příjmu potravy a jiné sebe-destruktivní projevy. Celkově budete také daleko silněji reagovat na alkohol, drogy, léky a anestezii. Riziko otravy nebo předávkování je v tomto týdnu vysoké.

V těchto dnech bude obtížné rozpoznat pravdu od lži nebo iluze. Přesto se můžete spolehnout na vlastní pocit soucitu a empatie, které budou skutečné. Pokud budete potřebovat poskytnout emocionální útěchu, někomu, kdo ji skutečně potřebuje (např. v důsledku traumatu, šoku), budete velkou pomocí a přínosem.

Úplněk přináší zásadní téma, které zrcadlí, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Problém se může projevit také ve vztazích, které narazí na střet fantazií a reality. Jinou potíží bude ztráta víry a naději v budoucnost. Jedinou možností je udržet velice soustředěnou a bystrou mysl, což není vůbec jednoduché. Jedině pak je totiž možné poodhrnout clonu iluze a odhalit pravdu ukrytou za tajemstvím a lží.

 

21.8.2017 Nov a zatmění slunce

Zatmění Slunce, jak jsem zmiňovala již při posledním úplňku, bude důležité. Konstelace novu a zatmění slunce prozrazuje, že dozrál čas na výrazné a sebejisté změny, které povedou k dlouhodobému úspěchu. Odhodlané a vytrvalé úsilí přinese růst a štěstí.

Nastává zcela nové období, proto se dnešní astrotip týká celého dalšího půlroku. Konstelace nastává navíc velmi blízko nejjasnější hvězdy znamení Lva. Srdce Lva je jednou z nejsilnějších a nejdůležitějších hvězd v astrologii. Zatmění slunce v konjunkci s hvězdou Regulus přináší úspěch, moc, autoritu, sílu, vliv, pocty i bohatství. V širším pohledu se však může konstelace projevit také jako vzpoura, vládní převrat, sesazení hlavy státu, vojenské převraty a atentáty končícími smrtí.

Vliv může být dramatický i díky Uranu. Na osobní úrovni však Uran výrazně povzbudí a oživí pondělní konstelaci. Právě díky hvězdě Regulus a trigonu od Urana budete mít dostatek energie, smělosti činit skutečně výrazné a odvážné změny v životě. Konstelaci můžete pocítit jako zvýšené sebevědomí i silnější intuici. Jednoduše dostanete velkou dávku síly na to, abyste dosáhli svých cílů. Navíc nastává vhodná doba na stanovení nových osobních a profesních cílů.

Nov společně se zatměním Slunce přináší takovou sílu, že budete moci odstranit staré zvyky, zlozvyky, předsudky, ale také se budete moci zbavit snadněji závislostí a překonat zastaralé vzorce chování. Budete moci vyjít ze své komfortní zóny, poznávat nové a dosáhnout výrazných pokroků také v sebepoznávání a seberozvoji.

Buďto využijete příležitost, která přichází a můžete dosáhnout velkého posunu, změny a osobního úspěchu nebo se na konstelaci nenaladíte, příležitost nevyužijete, což může mít za následek také naprosté selhání. Nebezpečí takové ztráty přichází společně s hvězdou Regulus, což je odvrácená, ničivá strana Lvího srdce. Využijte proto raději možnost více si být vědom sám sebe (sebe-uvědomění), jednejte čistě a férově a můžete se těšit na zisky. Jinými slovy naslouchejte svému srdci, otevřete je a jednejte v souladu s ryzí podstatou sebe sama.

 

7.8.2017 Úplněk a zatmění měsíce

Úplněk bude zesílen částečným zatměním měsíce a zaměří pozornost na vztahy. Úplněk zahájí proces, který změní způsob, jak vnímáte a prožíváte své vztahy. Budete moci nejprve pohlédnout na vztahy více objektivně a všimnout si, co narušuje pohodu a rovnováhu vztahu.

Úplněk přinese příležitost zbavit se emocionální zátěže, která se nahromadila v posledních měsících.

Ve spojení s úplným zatměním slunce, které nastane 21. srpna, budou vlivy působit po následujících 6 měsíců. Zatmění měsíce navíc nastane v konstelaci zvané Capricornus neboli mořská koza (napůl koza, napůl ryba). Jde o konstelaci znázorňující mystické stvoření kozy s rybím ocasem. Tato konstelace má velký vliv právě na lidské záležitosti, přináší změny počasí, klimatu i politických zvyků.

Další velmi silnou konstelací během úplňku je kvadratura Pluta a Jupitera, kterou pocítíte jako touhu po úspěchu, ale ve velkém stylu. Možná bude touha tak velká, že rádi sáhnete po nefér taktikách a postupech, což však nepřinese celkový prospěch.

Úplněk varuje také před impulzivností, neboť vás budou rozčilovat i maličkosti a menší překážky. Podrážděnost a vztek nasměrovaný na vaše nejbližší, partnerské ani rodinné pohodě opravdu nepomůže. Raději spotřebujte energii sportem a fyzickou aktivitou.

Když se totiž budete snažit převzít kontrolu nebo ovlivňovat či manipulovat druhými, výsledkem budou jen konflikty a pošramocené ego. Raději zkuste otevřenější přístup založený na důvěře a neprosazování vlastního ega.

Skutečný úspěch dokonce i s bohatými odměnami za vynaložené úsilí bude možný, jak naznačuje trigon Luny a Jupitera. Je však třeba jít spíše morálnější cestou a dodržovat korektní, etické zásady.

Vztahy budou těžit z otevřenosti a upřímnosti. Vzájemný respekt a porozumění povedou k velmi kvalitním a pevným vztahům, ať osobním nebo obchodním. Vztahy, které začnou v tomto období, ponesou uvedené kvality.

Během následujících dní bude také vyšší možnost početí miminka.

 

23.7.2017 Úplněk

Novoluní na konci týdne bude poměrně žhavé. Přinese spousty ohnivé energie a mužské energie. Konstelace je skutečně nabitá a přinese velká očekávání. Novoluní přináší tvořivé vibrace i možnost dosáhnout toho, po čem toužíte. Musíte však nejprve dokázat být otevřený různým možnostem, názorům, pohledům, což nyní bude obtížné.

Druhým krokem je vědět, co vlastně chcete. Nepůsobí vaše přání a činy proti sobě? Máte jasnou vizi toho, kam směřujete, o co se snažíte? Je váš plán v souladu s životem, který žijete, nebo se vychylujete z dráhy?

Třetím krokem je vytrvalost. Právě ohnivý nov, kdy se ve Lvu potkávají Slunce, Luna a Mars v kvadratuře na Uran, prozrazuje, že bude chybět stálost a trpělivost. Očekávají se zázraky na počkání. Přehánění ani přeceňování vlastních možností ovšem nemůže přinést žádoucí výsledky.

Novoluní ovlivní konec července a varuje na výskyt emocionálních bouřek. Výbuchy energie, emocí, zlosti, mohou mít až zuřivý charakter. Ovlivní hlavně vztahy mezi partnery a blízkými přáteli. Kromě jiného však právě tyto výbuchy emocí budou stát v cestě uskutečnění plánů a dosažení úspěchu.

Přidá-li se sklon zveličovat a dramatizovat, můžete být později, s odstupem překvapený vlastním chováním, reakcemi nebo přístupem, který zmařil vaše sny, vztah nebo prázdninovou pohodu. Nesnažte se proto v následujících týdnech řešit věci s horkou hlavou, poháněn vztekem nebo chutí někomu něco hezky vytmavit nebo „vrátit".

Jemnější stránka, chápavější, klidnější část vašeho Já bude utlumená. To vše naznačuje, že bude obtížné být otevřený jiným názorům, odlišnostem, způsobům. Vše uvidíte pouze z omezeného úhlu pohledu, který nedovolí vnímat širší okolnosti, působící vlivy ani alternativní možnosti.

 

9.7.2017 Úplněk

Úplněk se zaměří na dlouhodobé plány a sny, které zatím dřímají a nejsou realizované. Úplněk přináší témata odpovědnosti, pečlivosti, vytrvalosti a odhodlání, s nimiž přistupujete ke svému životu, plánům a snům.

Bohužel však Luna není dobře aspektovaná, což znamená, že problém budou vaše reakce. Budete podrážděnější, bojovnější, agresivnější, s pocitem, že máte přece právo... (si něco vzít, osvojit, mít, apod.). Vhodnější je se tentokrát raději uchýlit do soukromí a omezit kontakt s druhými lidmi, abyste se vyhnuli konfliktům.

Přesto budete moci konstelaci úplňku využít k odhalení spojitosti mezi svými sny, plány a očekáváními, vlastními brzdami, kvůli kterým jste ještě nedosáhli realizace svých snů. Budete moci okrýt vzorce objasňující tendenci být sám sobě nepřítelem, který nejvíce působí na váš život.

Úplněk ovlivňuje konjunkce Pluta, která vyzdvihuje důležitost transformace sebe sama, vnitřního prožívání, emocionálních vzorců. Důvodem je objevení a uvolnění lepší verze vašeho Já. Pluto sice může vyvíjet tlak, který je nepříjemný, ale snaží se dostat z vás to nejlepší. Tlak, který vnímáte, často souvisí s tím, že se nechcete pustit své staré, omezené, nefunkční verze.

Přidá-li se opozice Marse, budete citlivěji vnímat názory ostatních jako osobní kritiku či dokonce útok. Úplněk odkrývá, v čem, kde, jak sami sobě nejvíce škodíte, přináší také tlak na uvolnění těchto vnitřních bloků. Výsledkem proto může být tendence obhajovat se, chránit se, což povede k hádkám a konfliktům. Kvadratura Jupitera vše umocní tím, že budete naopak očekávat pochvalu, povzbuzení, jemné zacházení, i za cenu neupřímnosti.

Přesto Neptun podpoří vaši schopnost vnímat skutečné pocity a úmysly, své i ostatních lidí. Pomůže vám uvědomit si, že jestliže překonáte strach opustit své staré Já, staré pocity, vzorce i zranění, může dojít k rozvoji toho nejlepšího ve vás.

 

24.6.2017 Nov

Novoluní v Raku přináší velké změny nálad, intenzivnější citlivost, vnímavost až přecitlivělost. Díky tomu si však budete moci snadněji všimnout převládajících nálad, které ovlivňují nejen vás, ale také celý váš život. Na druhou stranu můžete energii novoluní využít k odpoutání se od všech emocionálních stop, pocitů, nálad, které nyní můžete nechat za sebou.

Současně nov přináší možnost prověřit závazky, případně i pouta, které máte k jiným lidem. Nejsilnější vazby a závazky, které je vhodné prozkoumat, jsou vztahy s rodiči, partnerem, přítelkyní, případně se sourozenci.

Nov přináší období, kdy bude snadnější odhalovat, jaké pocity nebo emocionální vzorce, stopy, vám brání, abyste se pohnuli ve svém životě nebo vztahu dál. Novoluní odkryje vaše emocionální potřeby. Stačí si uvědomit, že vy jste jediní, kdo opravdu ví, co vlastně potřebujete k tomu, abyste byli šťastní.

Mohou se také vynořit bolestivé vzpomínky. Přesto nov přináší příležitost odpoutat se od minulosti a pustit se situací, událostí, prožitků, které už skončili.

Konstelace novu také prozrazuje, že zlost, vztek, agrese, které mohou souviset s vyplavujícími vzpomínkami, budou mít tendenci obracet se dovnitř. Výsledkem může být onemocnění, bolest, nehoda či úraz. Doporučuji pokusit se své pocity verbalizovat a komunikovat. I kdyby šlo pouze o to, vypsat své pocity na papír, pokud se nemáte komu svěřit.

Problémem může být, že místo vyjádření a sdílení svých pocitů budete projevovat pouze své ego. Ego má však tendenci potlačit skutečné emocionální potřeby. Novoluní naznačuje, že navíc hrozí, že se upnete k něčemu, co bude pouze náhražkou než skutečným naplněním opravdových emocionálních potřeb. Tím se však uzavřete do začarovaného kruhu, který neumožní, abyste se cítili líp.

Nov je vhodné využit k poznání svých niterných potřeb, naučit se je projevovat, komunikovat a tím potvrdit i sebe sama, respektování vlastních pocitů a jemného vnitřního světa.

 

9.6.2017 Úplněk

Úplněk vyzývá k prověrce vír a přesvědčení. Na základně jakých přesvědčení, názorů stavíte svůj život? Čemu věříte? Mají vaše víry, přesvědčení a názory stále svou platnost? Úplněk přináší dny vhodné k překročení vlastního stínu, rozšíření hranic a zrušení omezujících soudů.

Díky konstelaci úplňku si můžete ověřit, zda jste nezaparkovali svůj život v zóně bezpečí a jistot. Někdy se pak může stát, že život ztratí na dobrodružnosti, vytratí se opravdové prožitky, zkušenosti, které by vás obohacovaly. Život je o neustále proměně, růstu, vývoji, což není možné, pokud se pevně držíte toho, co máte zaručené, jisté, pevně usazené, strnulé.

Úplněk přináší příležitost osvobodit vědomí a získat nový pohled na svět, život, sebe. Díky tomu se začnou vynořovat potlačené potřeby, které se budou prát o své právo na naplnění. Můžete proto procházet vnitřním konfliktem mezi tím, co cítíte, že potřebujete vy osobně a očekáváními i přáními ze strany druhých lidí.

Úplněk tak přinese dny plné napětí ve jménu udržení starého známého omezujícího pořádku a uvolněním, změnou zažitého, prolomením stereotypu, rutiny a šedi. Někdy je potřeba porušit pravidla, aby mohlo vzniknout něco nového.

 

25.5.2017 Nov

Konstelaci novoluní lze vnímat jako výzvu k odpojení se. Vezměte si digitální a informační volno, odpojte se od internetu, mobilu, televize, počítače a zkuste v tomto týdnu jednoduše vypnout. Nepříjemnosti, které můžete v tomto období a následujících týdnech pocítit, vychází z přehlcení. Projevem může být neklid, nervozita, podrážděnost, ale také nespavost, neutichající vír myšlenek, únava, apatie, nesoustředěnost.

Místo toho, abyste se snažili probrat svou mysl k činnosti, vypněte. Odpojte se na chvilku od světa.

Novoluní také zesílí působení psychiky na tělo, což znamená, že pokud sami nenasloucháte své duši, bude volat po pozornosti důrazněji. Zvolí k tomu jako nástroj tělo. Fyzické nepohodlí od únavy přes nachlazení, bolest, dýchací potíže nebo angíny až po vyčerpání nebo snad i zhroucení budou známky toho, že byste se skutečně potřebovali stáhnout a pozornost nasměrovat dovnitř, do sebe.

Možná si připadáte, že na vás tlačí termíny, musíte učinit rozhodnutí, vybrat si co dál, ale novoluní prozrazuje, že momentálně je takový přetlak, že oslabuje mentální schopnosti, s čímž souvisí i schopnost rozhodovat se, koncentrovat se, analyzovat, dedukovat, či vůbec jakkoli smysluplně zvážit možnosti. Přesto, když si v těchto dnech uděláte volno od internetu, sociálních sítí, mobilu a projdete informační dovolenou, ucítíte pozitivní účinky, které se rychle dostaví.

 

10.5.2017 Úplněk

Úplněk posvítí na části vašeho já, které běžně uchováváte hluboko uložené. Těchto částí Já si raději nevšímáte, protože nezapadají do obrazu, jak byste chtěli, aby vás ostatní vnímali. Přesto úplněk přináší možnost přijmout odmítanou či dokonce zavrhovanou část sebe sama a udělat další krok k vlastní celistvosti.

Pokud je vaše Já rozdrobené na části, které máte rádi a které nemáte rádi a odmítáte je, veškeré snahy o životní pohodu, spokojenost, fungování a štěstí budou marné. Během úplňku můžete uvidět své skryté a hluboko uložené emoce, které vás přesto silně ovlivňují. Proto se emoce, pocity a vnitřní stavy zesílí. Bylo by chybou snažit se je přímo potlačit nebo se jim vyhnout.

Úplněk ve štíru přináší možnost porozumět sám sobě a dozvědět se o sobě něco víc. Důležité je přijmout zprávu, protože posel buší na dveře. Nicméně nepodlehněte vlivu silných emocí a nenechte se strhnout k neuváženým reakcím. Během dnů kolem úplňku nebudou problém silné emoce, ale způsob, jakým reagujete.

Nastává ideální doba očisty. Očista může proběhnout na vnější, fyzické a hmotné úrovni jako úklid, uzdravení nebo nemoc. Očista může proběhnout na vnitřní, emocionální úrovni jako uvědomění si vnitřních pocitů nebo jako emocionální bouře. V neposlední řadě může očista proběhnout na duchovní úrovni jako vnitřní proměna a transformace nebo fixace starých vzorců.

Novoluní 26.4.2017 vybízelo k odpočinku a nabírání sil. Aktuální úplněk vás již vybízí k dalšímu pokračování na cestě. Záleží na tom, zda přijmete zprávu od svých pocitů a vnitřních emocionálních stavů nebo se k nim otočíte zády a budete je přehlížet, potlačovat nebo schovávat hluboko v sobě. Také záleží, zda se necháte emocemi a silnými pocity strhnout nebo se jim budete spíše snažit porozumět a dát do souvislostí s vaším životem, lidmi, událostmi, situacemi, které se v něm opakují. Kterou cestou půjdete vy? Přijmete zprávu od svých pocitů nebo se k nim otočíte zády? Soustředíte svou pozornost nebo se raději budete chtít rozptýlit sexem, jídlem, televizí, alkoholem, abyste nemuseli myslet na to, čemu se chcete nejvíce vyhnout - sami sobě?

 

26.4.2017 Nov

Konstelace novoluní poukazuje na přechod, který právě probíhá. Novoluní přesouvá pozornost na radosti života, užívání si jídla, těla, smyslových prožitků. Nov přináší klidnou sílu býka, který nikam nespěchá. Nastává čas se na chvíli zastavit, spočinout v přítomném okamžiku a jednoduše být. Novoluní přináší čas odpočinku a nabírání sil.

Období do dalšího úplňku je možné využít pro rekapitulaci, přičemž je dobré pustit se toho, co máte za sebou a nachystat se na cestu k dalšímu cíly, který se díky klidné rozvaze více ujasní.

Během následujícího týdne se uvolní i pocity osamělosti, opuštěnosti, možná také nedůvěry a strach ze vztahů, ze zklamání. Místo toho si můžete všimnout větší smyslnosti, chuti do života, chuti seznamovat se a být s druhými lidmi.

Končí období, které nabízelo možnost prozkoumat vnitřní touhy srdce, sledovat vyšší principy a odhalit své lepší stránky. Uplynulé období teď odhalí své plody. Máte na čem stavět? Vybudovali jste pevné základy? Činili jste moudrá rozhodnutí? Nebo jste naopak hledali snadnější cesty, zkratky a jednodušší řešení?

 

11.4.2017 Úplněk

Témata úplňku můžete vnímat jako symptomy, kterými se projevuje konstelace úplňku. Aktuálně půjde o téma mužské a ženské energie, dalo by se také říci konflikt hlava - srdce. Napětí, které během týdne kolem úplňku ucítíte, bude mít zdroj ve zdánlivé protichůdnosti mezi vlastním Já a těmi druhými. Na jednu stranu můžete vnímat silnější potřebu po blízkosti, partnerství, lásce, vztahu. Na druhou stranu si můžete povšimnout potřeby sebeprosazení a sebepotvrzení, které hledáte možná právě ve vztahu. Úplněk otevře téma vlastního místa mezi ostatními lidmi. Úplněk přináší podnět k zamyšlení a prozkoumání, že druzí lidé jsou zrcadlem, v němž vidíte odraz sebe sama.

Další symptom, téma úplňku je konflikt mezi vytvořením a udržením harmonie, klidu, upravenosti a bezohledností, netrpělivostí a bojovností na straně druhé. Můžete se během úplňku zamyslet, kdy se vzdáváte sebe sama kvůli udržení přijetí nebo souhlasu druhých? Jakou cenu platíte za udržení klidu a harmonie? Dokážete se prosadit ve vztahu (s kamarádkou, partnerem, rodičem) nebo raději vždy ustoupíte a mlčíte, aby byl klid?

Dny kolem úplňku mohou být velice emotivní, což může mít za následek impulzivní kroky, které mohou mít dalekosáhlý dopad. Konstelace úplňku však tentokrát vyžaduje, abyste hledali zdroj potíží sami u sebe, v sobě.

 

12.3.2017 Úplněk

Během březnového úplňku je možné zaznamenat, co je třeba vyléčit. Nejde pouze o fyzické tělo a jeho problémy, ale také o vnitřní pocity, bloky, zranění. Nastane vhodná konstelace k odkrytí i uzdravení záležitostí, které vás tíží či omezují. Dokonce ještě téměř týden po úplňku bude velmi dobré období na to, všimnout si oblastí, které volají po vaší péči. Tyto záležitosti na sebe upozorní např. potížemi, překážkami nebo omezeními, kterými budou přitahovat vaši pozornost.

Zkuste věnovat chvilku svého času a všimnout si během úplňku, co potřebujete změnit. Úplněk přináší potřebu očisty, uzdravení, které pomohou opět uzemnit a současně zbystřit. Zejména pokud se věnujete vnitřní práci na sobě, osobnímu a/nebo duchovnímu rozvoji. Abyste skutečně rozvíjeli potenciál svého já a své duše, je třeba být schopný vnímat pravdu a skutečnou podstatu věcí, včetně sebe sama, což je nejobtížnější. Právě úplněk vás nyní vybízí k větší bdělosti a tím i tvořivosti.

Součástí úplňkové konstelace je i retrográdní Venuše, která vybízí ke spojení s ženskou energií, vnitřní ženou, animou. Záležitosti kolem lásky, vztahů k druhým i k sobě samému získají na důležitosti. Není ideální čas začínat nový vztah nebo významnější etapu v milostném životě jako je např. svatba. Podobně se však vliv retrográdní Venuše dotkne i financí. V oblasti peněz momentálně není vhodné pouštět se do větších finančních transakcí, nákupů, což platí až do 15.dubna.

 

26.2.2017 Nov

Novoluní zahajuje krásné období, které lze popsat jako cesta splněných přání. Novoluní je spojené se zatměním slunce, což mu opět přidává na důrazu. Jelikož dojde k setkání Slunce i Měsíce společně s Neptunem, který vládne aktuálnímu novoluní, bude konstelace opět velmi silná a bude působit ještě několik dalších měsíců.

Novoluní přináší příležitost uzavřít velkou kapitolu vašeho života, jelikož nov otevírá zcela novou životní etapu. V následujících měsících až do srpna 2017 se můžeme chystat na velké změny. Důležitá v tomto procesu bude schopnost naladit se spíše na srdce než na rozum. Bude třeba vnímat a uvědomovat si vyšší principy, protože snaha plavat proti proudu přinese pouze zmatek a chaos. Mohli byste se ztratit ve snaze vyhnout se tomu, co se kolem vás děje. Bude třeba sebrat odvahu a pustit se navyklých způsobů myšlení, vnímání i reagování.

Nov umožňuje podívat se do temných zákoutí duše a zkoumat oblasti, které jsou jinak nedostupné. Jelikož novoluní v rybách zesílí citlivost, vnímavost, duchovnost, budou dny ovlivněné novem značně emocionální. Budete mít však příležitost objevit vyšší verzi sebe sama, pokud se odvážíte do neznámých končin svého nitra s důvěrou a klidem.

Navíc je konstelace obohacena o speciální hvězdu Skat, která je spojovaná se štěstím a dlouho trvající spokojeností. Hvězda je spojována s plněním přání. Skutečně nesmírně silná konstelace Slunce, Luna, Neptun, Skat poukazuje na transcendentální působení novoluní.

 

11.2.2017 Úplněk

Významný úplněk nastane v sobotu, což také znamená, že působení úplňku bude silnější a bude mít i delší dobu působení. Úplněk je doprovázený zatměním a prochází znamením Lva. Úplněk zesílí chuť se bavit, a to ve všech směrech. Můžete se zapomenout u hry na počítači, stejně jako prožít románek na jednu noc. Úplněk totiž zesílí i chuť na sex a flirtování. Nebudete mít sklon se příliš vázat, spíš budete mít tendenci ochutnávat a zkoušet. V pozitivním smyslu můžete působení úplňku využít ve tvořivých aktivitách, jako je umění, tanec, nebo např. vaření. Možná budete překvapeni, co všechno se vám díky zesílené kreativitě podaří. Úplněk vám může také připomenout, že byste do svého života měli zařadit více zábavy a her.

Pokud budete chtít, můžete využít úplněk k tomu, abyste se dozvěděli opět něco víc sami o sobě. Úplněk aktivuje a posune daleko více do popředí různé způsoby sebevyjádření, tzn. jak se ukazujete světu a druhým lidem, jak se projevujete, ale také kterou část nebo tvář sebe sama ukazujete.

Úplněk přináší popostrčení, abyste vyzvedli více svou přátelskou a hravou podstatu. Konstelace totiž vyzdvihuje také skrytý konflikt, který můžete najít ve svém vztahu. Jedná se o prosazení více sebe, vlastních zájmů, než vnímání vztahu jako týmu, kdy jsou vaše vlastní zájmy rozšířené a obohacené o zájmy partnera. Tyto a podobné konflikty se mohou během dnů kolem úplňku projevit více dramaticky.

Úplněk s sebou přináší možnost změny, kterou je možné uskutečnit tvořivým, hravým a tedy i zajímavým způsobem, který vás bude bavit. Co konkrétně změnit nebo v jaké oblasti vám poradí osobní astrolog podle toho, co úplněk aktivuje konkrétně ve vašem osobním horoskopu. V obecné rovině se zkuste zaměřit na to, jak se projevujete, jakou část - tvář - stránku sebe sama ukazujete a kterou se naopak snažíte potlačit. Možná je čas přijmout všechny své části, přijmout sebe sama celého, spřátelit jednotlivé části sebe sama a využít daleko více potenciálu a možností, které se vám díky tomu otevřou.

12.1.2017 Úplněk

První úplněk roku 2017 přináší konstelace ovlivňující váš způsob života, jak komunikujete se světem i sami se sebou. V podstatě půjde o vnitřní konflikt mezi vnějším a vnitřním světem, mezi dosažením a stažením se, mezi tendencemi žít ve vnějším světě na očích ostatním a žít v soukromí, které se vyhýbá zájmům i zvědavosti druhých. Na jednu stranu bude lákat veřejný úspěch, možnost získat uznání druhých lidí, mít vliv na druhé lidi a získat moc, kterou si přejete. Konstelace úplňku však varuje, že ve většině případů jde momentálně o zkreslenou vidinu. V cestě leží podmínky, závazky, které v tuto chvíli nevidíte. Pozornost byste měli zaměřit do soukromého života, jelikož úplněk upozorňuje, že zanedbáváte nebo odkládáte některé z osobních záležitostí. Může jít o závazky, povinnosti, které máte vůči vám samotným a vlastnímu osobnímu životu. Možná jste se nechali strhnout nadšením, nápadem, vlivem někoho jiného a snažíte se proto žít život někoho jiného. Úplněk přináší zásadní konstelace, které mohou výrazně ovlivnit váš další život. Je pravý čas znovu obrátit pozornost sám k sobě a položit si rozhodující otázku: Co potřebuji já?

29.12.2016 Nov

Poslední novoluní roku přináší příjemnou energii. Novoluní je ideální pro plánování roku 2017, jaké jsou vaše cíle pro nový rok, čeho chcete dosáhnout, jaké máte plány či přání? Nov otevírá cestu intuici a vylaďuje vnitřní antény, ovšem navíc dodává vnitřní ukázněnost, odhodlanost, silnou vůli. Kromě jiného nov pootevírá dveře do budoucnosti, a pokud se dostatečně soustředíte, můžete zahlédnout, co vás čeká. Stačí se dostatečně uvolnit, vnitřně otevřít a nechat přijít vize odhalující budoucnost. Za další výhodu lze počítat Saturn, který umožňuje dosáhnout poznání a nalezení smyslu. Saturn je podpořený Jupiterem, což se projeví jako vytrvalost, trpělivost, hluboká víra a pochopení rytmu života a s tím spojených změn, ale také dosažení a úspěch. Na druhé straně pomáhá Uran překonat strach, stejně jako zastaralé vzorce i představy. Výsledkem je vytvoření prostoru, který definuje další rozvoj, svoboda, růst, poučení z minulosti a pokračování dál, vpřed. Konstelace novu doslova otevírá nové dveře, uvolňuje dřívější omezení i obavy, otevírá zcela nový prostor a přináší energii nových začátků. Energie je silná, trvanlivá a velice nápomocná. Skutečně ideální pro nové začátky nebo zahájení nové životní etapy.

14.12.2016 Úplněk

Poslední úplněk roku 2016 přichází v silné konstelaci magického obdélníku. Jeden z hlavních projevů úplňku budou nové cesty a otevírající se dveře. Možná však dříve zaznamenáte pocit, že dál prostě pokračovat nelze. Pocit, že narážíte do zdi, nic se neposouvá ani nerozvíjí, může být pouze upozorněním, že je čas udělat něco jinak. Právě zde však může ležet problém, na který úplněk jasně posvítí. Neschopnost nebo strach se pevně rozhodnout. Jasně definovat a vyjádřit své přání. Strach, že přijdete o to, co znáte. Strach z neznáma a ztráty jistoty. Konstelace úplňku je v zásadě příznivá. To, co vás bude brzdit, jsou zasunuté, potlačené pocity týkající se moci, ovládání, víry, nedostatečnosti, neschopnosti. Díky těmto pocitům se budete chtít skutečně držet zpátky a nebudete mít v úmyslu učinit rozhodnutí, co a jak dál.

Řešení je ztišit se, zklidnit. Začít naslouchat a otevřít se. Nechte odeznít první vlny myšlenek a pocitů, neboť až za nimi najdete důvěru, odvahu a skutečné vedení. Prvním krokem je vůbec připustit možnost změny a schopnost nebo připravenost otevřít se novým začátkům. Poslední úplněk roku vás připravuje na další období, které přináší nové cesty, způsoby života, možnosti.

29.11.2016 Nov

Novoluní přinese obtížné konstelace, které pocítíte jako duchovní blok. Všimněte si pocitu, že je obtížné podívat se pravdě do očí a ukázat také sám sebe v pravém světle. Buďte opatrnější na to, když budete někomu něco slibovat, k něčemu se zavazovat, nebo když někdo bude slibovat či přísahat vám. Lež a klam budou mít otevřené dveře. Citlivost i empatie budou výrazně oslabené. Několik dní kolem novoluní budete procházet neznámým územím bez vnitřního rádce i bez radaru. Chybějící navigace se projeví jako vnitřní otázka po směru v životě. Kam jít, jak dál v životě fungovat, jak se rozhodnout, čemu věřit?

Začátek adventu zahájí novoluní, které ukáže temnou stránku vašich pocitů. Objeví se pocity, kterým se raději vyhýbáte, ale které přesto mohou přinést mnoho odpovědí, jež hledáte. Tíživé pocity upozorní na zvyky, reakce, rozhodnutí, způsoby života, které nejsou v souladu s vaší pravou podstatou, vaším skutečným Já. Pokud dokážete naslouchat, budete moci najít klíč k uvolnění vnitřních bloků, k nalezení správné cesty v životě i klíč ke spokojenosti. V jiném případě mohou být první adventní dny poznamenané depresivními těžkými pocity nesmyslnosti, zklamání, osamělosti a bezcílnosti. Nov je obrovskou výzvou pro vaši víru. Prozkoumejte, čemu věříte vy. Čeho se nedokážete vzdát? Na čem lpíte? Co postrádáte? Co je příčinou zklamání nebo bojů, těžkostí ve vašem životě? Proč věříte, že se situace či vztah nemůže zlepšit nebo přinést výsledek?

14.11.2016 Úplněk

Pondělní úplněk přinese zesílený vliv, který je možné cítit obzvláště silně především několik dní před úplňkem. Může jít např. o větší projevy přírody, která na sebe upozorní, jako jsou déšť, mráz, sníh. Aktivují se však i pohyby pod zemí a může docházet k bouřím na moři nebo zemětřesením. Něco podobného však úplněk způsobí i uvnitř každého člověka. Je to dáno tím, že měsíc bude velice blízko zemi, čímž dojde i k zesílení jeho vlivu. Vnitřní bouři můžete zpozorovat jako silné vlny emocí, které se vzedmou jakoby z ničeho nic. Mohou naštěstí také stejně rychle odeznít. Zemětřesení se může projevit až fyzickým projevem, kdy síla emocí spustí fyziologickou reakci.

Úplněk přinese potřebu stability a jednoduchosti. Pomůže zpomalit a chvíli vnímat prostor kolem sebe. Snažte se probudit smysly a vnímat vůně, chutě, zvuky. Zkuste naslouchat svému tělu a poznat, co potřebuje. V těchto dnech může úplněk přinést větší chuť na dobré jídlo, čokoládu či sladkosti. Možná si všimnete, jak sami sebe omezujete nebo v čem jste na sebe přísní. Můžete najít témata k dalšímu zamyšlení či zpracování týkající se uzavřenosti, vnitřních zábran, omezení či zákazů, nebo lenosti, lhostejnosti a potíží s uspokojením, ať už kvůli problému najít trvalý vztah, nekonečnému hladu (nejen po jídle), nenasytné chuti na sex. Může jít o příznak hluboké a skryté bolesti, smutku, zklamání, zranění, které se snaží upoutat vaši pozornost.

Úplněk některým přinese upozornění, že je třeba čelit těmto vnitřním zraněním a získat zpět energii, talenty, možnosti, síly, které jsou jimi blokované. Úplněk vyzývá najít cesty, způsoby, jak přinést do života více stability, klidu a jednoduchosti. Je čas vytvořit více prostoru pro vychutnání a ocenění života, sebe sama i všeho, čeho se vám dostává. Např. zdraví, vztah, rodina, blahobyt, naděje, radost, děti, spokojenost, bezpečí.

Prvním krokem k nabytí stability, klidu a otevření se vnitřnímu potenciálu může být meditace v úterý 15.11.2016 v 18 hodin. Dalším krokem může být lekce jógy nebo vlastní práce na sobě formou konzultací nebo terapie.

30.10.2016 Nov

Nov vybízí ponořit se hlouběji sám do sebe a hledat odpovědi ukryté hluboko v nitru. Novoluní je skvělou příležitostí objevit hluboce skryté informace, které hledáme, bohužel často ve vnějším světě, kde je nemůžeme najít. Nov vybízí ke koncentraci, ať už jde o životní cestu, vztah nebo zdraví. Je třeba se soustředit na vybraný cíl místo toho, abyste pobíhali kolem a snažili se vyzkoušet více možností. To znamená například, že soustředit se na jeden konkrétní vztah přinese více uspokojení a naplněnosti než množství povrchních a neustále se měnících vztahů. Novoluní je o sesbírání a zhuštění sil místo jejich roztáhnutí a rozšíření do všech stran. Pozornost, která je cílená, má daleko větší sílu, což platí zejména během aktuálního novoluní. Sílu koncentrace můžete v těchto dnech využít ke zhmotnění svých snů a přání, vizí a plánů. Pokud si ujasníte, co skutečně chcete, nov vám otevře cestu k vysněné budoucnosti. Soustřeďte tedy svou pozornost a nechte se překvapit, jak rychle a skvěle lepší budoucnost nastane. Pokud se vám podaří být otevřený novým možnostem, být v harmonii a vyrovnaný, být soustředěný na to, co doopravdy chcete, nov umožní změnit omezující strukturu, mít přístup k nové životní energii, překonat dosud trvající překážky a nastolit nový řád.

Pohodlně se usaďte a představte si vysněnou budoucnost, výsledek problému, který se snažíte vyřešit, úspěch svého snažení, ať už jde o projekt, na kterém pracujete, nebo vysněné přání, o jehož realizaci se snažíte. Představte si výsledek a to, jak se budete cítit, až se tak stane. Snažte se naladit a cítit radost, naplnění, možná i úlevu či vděčnost. Zkoncentrujte svou pozornost na výsledek a nechte energii novu, ať vás provede cestou k uskutečnění vaší vize.

16.10.2016 Úplněk

Úplněk v neděli bude zkouškou trpělivosti. Hlavní spor leží mezi tím, co chcete vy, jakou představu máte vy a co chtějí ostatní, jakou představu mají druzí. Díky tomu se během víkendu můžete dostávat do konfliktů nebo alespoň nepohody. Neklid, který má díky úplňku sklon projevovat se bojovností, může spustit přetahovanou o to, kdo bude mít rozhodující slovo. Mysl bude roztěkaná a vnitřní energie nestálá. Je dobré naplánovat si na víkend aktivity, které pomohou uvolnit vrtkavou energii a poskytnou ventil soutěživosti a touze po vítězství.

Základní otázkou úplňku je však osobní postavení ve vztahu. Jak si zachovat individualitu a současně splynout s partnerem, s druhým člověkem? Jak zůstat sám sebou a zároveň nezůstat stranou, ale být součástí vztahu? Strach ze ztráty Já je však možný pouze v případě, kdy si člověk není jistý sám sebou a ví, že vztah sám k sobě není stabilní.

Využijte intenzitu úplňku k hlubší změně, které se dotkne nejen vás samotných, ale také vztahů, které máte k druhým lidem. Místo toho, co všechno vás rozčiluje a zneklidňuje, je lepší zaměřit se na to, co vám pomáhá udržet vnitřní rovnováhu, klid, harmonii. Tím se vyhnete také tomu, aby bojechtivost přešla do bezohledného jednání. Můžete dokonce objevit kořeny vlastní nejistoty, strachu z citlivosti a strachu otevřít se druhým.

1.10.2016 Nov

Novoluní přináší příjemnou energii, která je ideální pro harmonizaci vztahů. Jde o všechny typy vztahů, od obchodních, pracovních, rodinných až po partnerské. Bude možné během nadcházejícího víkendu skvěle si popovídat s partnerem, rodičem nebo kamarádkou a probrat do hloubky možné problémy, které se ve vztahu objevily. Rozhovory budou probíhat v příjemné atmosféře, kdy navíc budete moci prosadit a objasnit své potřeby, aniž byste museli přespříliš ubírat ze svých nároků či přání. Stejně tak však vy můžete vyjít svému partnerovi či kamarádce vstříc a vyslechnout ji. Bude pro vás snadnější porozumět její situaci, nabídnout radu či pomoc a najít společné řešení. Konstelace novu ukazuje, že je třeba vnímat partnera jako spoluhráče a ne jako protivníka. Novoluní přináší energii míru, vstřícnosti a porozumění. Jde o velice příznivou energii. Je-li komunikace slabým místem vašeho vztahu, energie novu vám vše výrazně usnadní. Navíc nov vybízí k tomu, abychom během víkendu na komunikaci ve vztahu pracovali. Nov je výjimečný i v tom, že přináší možnost sloučit protiklady, což znamená, že bude možné mluvit, porozumět a vyřešit problémy i vztahy, které se zdály být neřešitelné. Věci včetně řešení a změny k lepšímu se nestanou samy od sebe, takže se budete muset aktivně zapojit. Nicméně právě ve dnech kolem aktuálního novoluní budou vaše snahy o zlepšení či nápravu skvěle podpořené. Zkuste jít do rozhovorů s otevřeným srdcem a vnímejte své pocity, které vás bezpečně zavedou k nejlepším řešením. Jakmile byste šli do rozhovoru hlavou, hrozí, že převládne kalkul a ego zlomí snahu o porozumění, jelikož půjde více o to získat moc a převahu než mít porozumění a najít společnou řeč.

16.9.2016 Úplněk

Úplněk zesiluje vliv, jenž začal působit o novoluní. Jelikož je navíc úplněk doprovázený zatměním, jeho vliv se zesiluje o to víc. Energie úplňku odráží do jisté míry kvadraturu Saturn - Neptun. Kvůli nastávajícím změnám, které mohou být u někoho v plném proudu u jiného teprve ve stavu rodícího se vnitřního pocitu, stojí proti sobě realismus a idealismus. Cit pro to, co je nutné a pro to co je chtěné. To, co člověk potřebuje, se může dostat do konfliktu s tím, co si přeje. Je třeba najít opět rovnováhu. Klíč k vyváženosti leží v rozpoznání a vyjádření duchovních, niterných potřeb v rámci každodenního života. Není možné dále přehlížet volání po větší hloubce, produchovnění běžného života, i když můžete mít pocit, že nemáte pevnou půdu pod nohama. Tím, že potřebujete mít kontrolu nad vším, však v tuto chvíli nic nezískáte. Projevy úplňku mohou být dramatické, emocionální, ale také agresivní a impulzivní. Přesto je třeba vnímat, že ať se stane cokoli, nejde ve skutečnosti o nic nového nebo nepředvídatelného. Mohou se objevit situace, které budou testovat vaši víru, nebo zesilovat strach a obavy. Mohou se objevovat řešení a odkrývat příčiny či tajemství, jež vám dosud nebyly odhaleny. Události pod vlivem aktuálního úplňku mohou nastat rychle a náhle. Nastává čas vyřešit nebo objasnit vzorce z minulosti, které vás brzdily a bránily ve štěstí. Působení úplňku se připojuje k působení novu a zůstane aktivní po dobu několika měsíců.

1.9.2016 Nov

Novoluní má silnější vliv, který bude působit až 6 měsíců. Výrazným projevem budou chyby, nedostatky, problémy, které díky působícímu vlivu novu můžete odhalit. Díky odhaleným problémům, můžete změnit denní režim týkající se stravování, pohybu, práce či vůbec denního rozvrhu a každodenního života. Počátkem dnešního novoluní až po dobu následujících 6 měsíců je možné usilovat o zdokonalení každodenního života. Pokud však nepropadnete panice kvůli tomu, že se na objevené problémy a vady příliš soustředíte nebo kvůli tomu, že si budete problémy vyčítat. Jedná se o náročnou konstelaci kvůli opozici na Neptuna a kvadraturám na Mars a Saturn. Očekávání se budou dostávat do konfliktu s realitou a pocity rozčarování se mohou odrážet ve snech. Mnohé předem nastavené představy budou podrobeny zkoušce. Nový začátek může být aktivovaný také poznáním, uvědoměním si skutečnosti, která je frustrující, zničující, případně rozčarováním, zklamáním nebo vystřízlivěním z nepříznivé situace. Konstelace novu jednoduše dovolí poznat skutečný stav věcí a uskutečnit změny ke zlepšení života. Měli byste využít vlivu novoluní k tomu, abyste přehodnotili materiální cíle a duchovní ideály na základě měřítka, co je pro vás skutečně smysluplné.

18.8.2016 Úplněk

Úplněk vám dovolí podívat se na věci z jiného a možná i trochu nového úhlu pohledu. Díky tomu, že vás úplněk otevře novým věcem a prožitkům, bude prospěšné zkusit během dnů kolem úplňku dělat věci jinak, než jste zvyklí. Úplněk vyžaduje aktivitu, což sami můžete pocítit jako narůstající neklid, který upozorňuje na hromadění energie potřebující využití. Možná by pomohlo prozkoumat svůj život a zjistit, zda se v některé oblasti necítíte pod tlakem, omezovaní nebo jakkoli nepohodlně či nesvobodně. Výsledkem by nemělo být rozčilení tedy útok, ale ani okamžité opuštění dané oblasti (vztahu, práce, apod.) tedy útěk. Úplněk přináší možnost podívat se na věci a prožít je jinak. Snažte se proto najít nové způsoby reagování, odezvy, vnímání či posouzení dané záležitosti. Snažte se najít nové cesty, jak vytvořit více harmonie, radosti a pohodlnosti, které v oné záležitosti chybí. Úplněk umožňuje najít a osvojit si nové způsoby, které jste možná zatím neviděli. Úplněk může být sice náročným obdobím, jelikož napětí a neklid často dosahují svého vrcholu, nicméně tentokrát potřebujete zůstat objektivní. Dny kolem úplňku můžete proto prožít buď nervózně, pokud nevyužijete konstelace, nebo naopak se z vás stane průzkumník a objevitel nových cest ve svém vlastním životě. Využijte své šance a dělejte ve dnech kolem úplňku věci jinak, než jste zvyklí, skutečně vám to prospěje a otevřou se vám nové dveře.

2.8.2016 Nov

Novoluní přinese velkou radost ze života. Optimismus naplní dny kolem novu, a jak ukazuje konstelace, bude oprávněný. Podpora od Saturna dodá novoluní skutečný úspěch, nejen předstíraný nebo nedosažitelný. Nov dodá sílu překonat jakékoli potíže či komplikace, které by se mohly naskytnout v cestě. Navíc novoluní přinese silnou a aktivní energii, kterou je dobré využít. Čekáte-li na vhodný čas pro začátek něčeho důležitého, jako je práce, stěhování, podpis smlouvy, realizace projektu nebo přání, nov je ideální čas. Bohužel však nepřeje vztahům a ani svatbám. Plánujete-li svatbu, je vhodnější vyhnout se dnům kolem novu. Kvadratura Marta a Venuše prozrazuje, že vztahy budou dramatické a afektované. Nespokojenost bude vyhánět partnery ze vztahů do náručí veselého flirtu a nezávazného potěšení mimo vztah. Navazování nových vztahů a seznamování se půjde velice dobře a snadno. Půjde však pouze o nezávazné vztahy a flirty, typické pro krátkodobé letní lásky. Konstelace prozrazuje, že vztahy včetně uzavřených sňatků ve dnech kolem novoluní skončí nešťastně a s největší pravděpodobností rozchodem. Kromě vztahů však bude stát štěstí na vaší straně. Můžete si dovolit dokonce i trochu zariskovat, pokud překonáte strach a nenecháte se spoutat obavami.

20.7.2016 Úplněk

Úplněk vás upozorňuje, že možná zapomínáte správně vyjadřovat své city nebo potřeby. Je třeba se zastavit a důkladně zkontrolovat, zda na sebe nebo na druhé nejste příliš přísní. Nejsou vaše očekávání důležitější než skutečnost? Možná si udržujete odstup, abyste si zachovali respekt, vážnou tvář, to, jak vás druzí vnímají. Co obětujete pro to, aby vás ostatní brali vážně nebo aby si vás vážili? Je dobré si během úplňku odpovědět na uvedené či podobné otázky. Odpovědi vám mohou prozradit, proč se cítíte omezovaní, nespokojení a svázaní. Odpovědi tentokrát mohou přinést uvolnění a osvobození, které umožní opět volně dýchat. Úplněk vás může přiblížit sama k sobě a dokonce změnit pohled jak se vnímáte. Bude snazší přijmout některé své stránky, které dosud byly překážkou. Navíc se může objasnit životní cesta, odkud kam směřujete. Po čem doopravdy toužíte? Co je pro vás skutečně důležité. Díky odpovědím bude snadnější přijmout odpovědnost a převzít směřování života do vlastních rukou. Úplněk může být náročný, ale pokud jej správně využijete, přinese užitek místo napětí.

4.7.2016 Nov

Novoluní nás svou temnou nocí zavede do hlubin duše. Bude možné se velice snadno naladit na jemnější stavy bytí. Stejně tak bude snadné vnímat emoce své i druhých lidí. Zesílí schopnost empatie. Novoluní otevře brány vlastní duše a otevře přístup k tajemstvím ukrytým v srdci. Víkend a začátek týdne může být proto velice emotivní až náladový. Můžete objevit dlouho potlačované nebo neuvědomované emoce, prožitky, vzpomínky. Je dobré si vše poznamenat, abyste se po odeznění novu mohli vrátit ke svým poznámkám a využít je pro další práci na sobě, terapii či duchovní růst. Velmi dobře vám udělá pobyt u vody. Podobně jako do hlubin moře se bude dařit nořit se do hlubin nitra a hledat ztracené kousky sebe sama. Otevře se cesta do minulosti, odkud můžete vynést důležité okamžiky, které měly na váš život zásadní význam, přestože jste na ně již zapomněli. Novoluní umožní důležité ohlédnutí potřebné pro pochopení přítomnosti i další vývoj budoucnosti. Můžete objevit klíč k vlastnímu životu a díky tomu naprosto změnit jeho další průběh.

20.6.2016 Úplněk

Úplněk může být nebezpečný v tom, že zesílí pocity nenaplněnosti, nespokojenosti i náladovosti. Zejména pro vztahy může úplněk přinést riziko, kdy se partneři nebudou cítit ve vztahu příjemně, což ještě zesílí nepříjemné pocity. Je třeba mít na paměti, že nemusí jít o reálný problém vztahu nebo jeho nefunkčnost a nulovou budoucnost. Může jít pouze o vliv úplňku, který však brzy pomine. Dalším problémem při úplňku je oslabená ženská energie. To znamená, že vztahy ani příjemné pocity to nebudou mít jednoduché. Pomoc nabízí Uran, který vás sice vede k tomu, abyste si vytvořili svůj vlastní prostor, kde se budete moci svobodně vyjádřit, ale také ukazuje

© 2017 Copyright a grafika Zuzana Musilová