Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Úplněk.

Úplněk přináší vysvětlení pro sklon sabotovat se, umrtvovat se, stále znovu a znovu se obětovat. Přináší také příležitost tyto sklony zastavit a uzdravit svou duši, osvobodit se ze sevření minulosti. Více v novém astrotipu.

 


Astrotipy

Co přinese nastávající úplněk nebo novoluní? Doporučení, co dělat a jak náročné období několika dnů kolem úplňku a novoluní zvládnout.Astrotipy

25.9.2018 Úplněk

Úplněk bude nejvíce ovlivněný Chironem a Saturnem. Výzva, na kterou úplněk poukazuje je utkat se se svým strachem a pocitem malosti, se sklonem k mučednictví, sklonem utíkat a vyhýbat se těžkostem a omezením. Úplněk do popředí vynese řadu témat týkajících se smrti, umírání, sexu, moci, agrese, traumatických zkušeností. Do jaké míry jednáte v souladu sami se sebou? Do jaké míry se umrtvujete, omezujete, sabotujete?

Úplněk se tentokrát zaměří na silné vnitřní konflikty, kterým se normálně snažíte vyhnout, proto na ně budete v následujících dnech narážet a vidět je kolem sebe. Cílem je zaměřit pozornost dovnitř a řešit tato témata u sebe. Kvůli tomu dojde ke střetu různých stavů a pocitů, jako např. deprese versus pocit jistoty a sebedůvěry. Konflikty se mohou odehrávat i na vyšší úrovni ve střetu hmoty a duchovní podstaty, zejména hodnot. Nebo někde mezi v oblasti já a ti druzí v mém životě.

Chiron ve spojení s úplňkem vynese na povrch hluboce zaryté strachy související s dětstvím, vzpomínkami a událostmi, která se staly během dětství. Prožitá traumata na sebe budou upozorňovat nejrůznějšími způsoby. Úplněk přinese spoustu vzpomínek ve snech, ale také zprostředkovaně, např. ve filmech. Nedochází k tomu jen tak mimochodem, nastává totiž příležitost postavit se těmto problémům a vyřešit je. Ať už půjde o strach ze smrti, sexu, peněz, úspěchu, intimity, přílišné blízkosti, důvěry, budete mít příležitost kterýkoli z uvedených strachů překonat.

Budete moci poznat a překonat vnitřní bloky, v horším případě je vryjete hlouběji do svého nitra, odkud budou dál působit a ještě silněji omezovat váš život. Na logiku a racionální myšlení se bohužel nemůžete spoléhat. Aktuálně jsou totiž blokované Saturnem, což se projeví černými myšlenkami, nejhoršími scénáři (taky by se mohlo stát - určitě se stane...), iracionalitou, nestálostí argumentů. Převládne zaujatost, umíněnost, předsudky. Čím víc se budete snažit uniknout bolestným vzpomínkám z dětství, které se začnou vynořovat a možná i narušovat váš spánek díky snům, tím víc se negativní projevy úplňku projeví.

Díky odvaze vrátit se k bolestným vzpomínkám, odhalíte souvislost mezi prožitým traumatem v dětství a událostmi, vztahy, vzorci chování a prožívání v dospělosti. Zpracování traumatu uvolní blokovanou energii, uzdraví zraněnou duši a odstraní těžkosti či neúspěchy, s nimiž aktuálně zápasíte.

Saturn se vás sice bude snažit dál držet v izolaci tím, že vyvolá pocity strachu, neschopnosti, osamělosti, studu nebo viny. Přesto Chiron přináší možnost uzdravení a osvobození z těchto omezení. Můžete změnit oběť v toho, kdo přežil a zvládl něco nesmírně obtížného. Můžete mučedníka změnit na vítěze.

Nejtěžší bude úplněk pro ty, kdo již trpí depresemi, procházejí náročným obdobím. Dále bude úplněk obzvláště náročný pro ty, kdo mají slunce, lunu nebo ascendent v prvních stupních (dnech) znamení Berana, Raka, Vah nebo Kozoroha.

 

9.9.2018 Nov

Novoluní nastává v opozici na Neptun, což bude mít za výsledek strach, lži, podvody, zmatek a chaos. Tendence znecitlivět a uniknout nepříjemným pocitům a stavům povede k chuti se opít, zapomenout, uniknout, obejít (něco), necítit.

Nov s sebou přinese ztrátu odvahy, energie, nejistotu. Zdroj pochybností a znejistění najdete v tendenci se srovnávat, posuzovat a hodnotit. V tu chvíli však půjde o ego a ne o skutečné Já. Budete proto náchylnější k manipulaci. Snadno narazíte na podvodníky a lidi s nečestnými úmysly. Zejména pokud si všimnete nárůstu sebekritiky, strachů, nejistoty, pochybností. Jde o známky toho, že jste vnitřně oslabení a snadno zmanipulovatelní.

Pozornosti by však neměly uniknout ani vaše skutečné úmysly a motivace. Povšimněte si důvodů, proč děláte, co děláte, čeho chcete dosáhnout, co chcete získat, proč, jak. Pokud jde pouze o vaše zvýhodnění a prospěch, převládá ego, které využije nejrůznější techniky k přizpůsobení si okolností a zkreslení reality. Manipulujete.

Cesta k pozitivnímu proplutí následujícími dny vede skrze upřímnost, velkorysost, vědomí si vlastního vlivu a moci a především v poctivém přístupu. Pokud dokážete sami před sebou přiznat skutečný stav, přijmout pravdu a odoláte pokušení upravit si fakta podle toho, jak vám to právě vyhovuje, dostanete se mnohem dál. Případné zkratky a „zrychlovačky“ totiž budou mít opačný efekt.

Novoluní přináší možnost spojit hmotné a duchovní, rozšířit si obzory a zlepšit své finanční možnosti. Můžete zvednout své sebevědomí, získat porozumění složitější situaci, vztahu, okolnostem, všimnout si nových příležitostí a cest. Díky tomu bude možné vyřešit problém, ať už se týká práce, zdraví nebo osobního života.

Novoluní ovlivní také Jupiter a Pluto. Jde o silné vlivy, jejichž přínosem teď bude úspěch, který bude přirozeným následek vývoje situace. Tento úspěch může mít mnoho podob, ať už profesní růst, finanční zlepšení, větší autorita, sebevědomí, spokojenost.

Spojení Jupitera, Pluta, Novoluní povede k posunu na vyšší úroveň. V tomto případě však zkratka povede zcela jiným směrem, jak je uvedeno výše. Dokážete nepodlehnout pokušení, naopak chytit správnou vlnu a s důvěrou se nechat nést k lepším zítřkům?

 

26.8.2018 Úplněk

Úplněk nastává v konstelaci draka, který má moc rozvinout skrytý potenciál a posunout vás na zcela jinou úroveň. Konstelace přinese plody dřívější práce a vynaloženého úsilí.  Tvrdá a vytrvalá práce konečně přinese výsledky a uznání. Život získá po bouřlivém období více stability, spolehlivosti, i když stále bude podporovat další růst a vývoj, ovšem jiným způsobem.

Úplňkové vlivy se odrazí na pevnějším sebevědomí a otevřou se dveře šťastným „náhodám". Nyní váš život, kariéra, snažení, projekt nabere klidnější tempo, které však bude obohaceno úspěchem, možná i protekcí. Projeví se chuť zkoušet věci nově, jinak. Snadněji odhalíte nové stránky své osobnosti, což bude možné díky pevným základům, které se právě dokončují.

Součástí konstelace draka je trigon Saturn-Uran, tedy fáze přechodu. Tato fáze bude doprovázena trpělivostí, metodičností, vše vyvážené novými způsoby, metodami, přístupy k obvyklým situacím, lidem, záležitostem. Fáze bude plynulá a bude podporovat hladký průběh nutných změn, které přinesou uznání a respekt.

Úplňková konstelace draka přináší odhalení či objevení velkého talentu, otevření potenciálu a úžasnou dávku štěstí. Jediným nebezpečím bude nedostatek vlastního přičinění, protože vše najednou poběží tak snadno, lehce, nekomplikovaně, že mnozí nebudou mít potřebu cokoli měnit, jakkoli zasahovat. Bude jim chybět vnější tlak, „důvod" se o něco snažit, takže pak nevyužijí skvělé příležitosti. Neusněte proto na vavřínech, ale chopte se šance, která se právě nabízí. Věřte, že nebude trvat dlouho.

Úplněk může přinést napětí do rodiny nebo domácnosti. Všimněte si emocionální zátěže, břemen, která jsou na vás rodinou kladena. Půjde především o vztahy, které máte s rodiči. Rodičem zde může být biologický rodič, starší partner/ka, nebo vztah, který vnímáte jako rodičovský (zástupný rodič nebo někdo, na koho se obracíte o pomoc, radu, podporu).

Klíčem k uvolnění napětí bude především vytvoření rovnováhy mezi vámi a rodiči. Příliš velkou loajalitu, zodpovědnost, ochranářství, pečování o rodinu, rodiče nebo i partnera je třeba uvést do rovnováhy s vlastním životem.

Může jít dokonce i o uvolnění se z minulosti, ze sevření, vlivu, moci, kontroly, které nad vámi rodiče měli. Pokud jste pracovali na vztahu s matkou v první polovině roku a na vztahu s otcem v posledních měsících či alespoň týdnech, dosáhnete konečně poslední etapy terapeutické práce. Najednou se před vámi otevřou nové možnosti, jak žít svůj život po svém. Začnete dělat věci po svém a objevovat vlastní způsoby, cesty, recepty na osobní vztahy, vedení domácnosti, kariéru, jednoduše jak žít svůj vlastní život.

Úplněk s úžasnou konstelací draka přináší velký úspěch, průlom, ale i finanční bohatství. Můžete se těšit na nový pocit bezpečí, jistoty a stability. Staré odchází a vy můžete vstoupit svobodnější, silnější do svého skutečného života neovládaného minulostí.

 

11.8.2018 Nov s částečným zatměním slunce

Novoluní je doprovázeno částečným zatměním slunce a ovlivněno především Merkurem. Konstelace ukazuje, že bude obtížné spoléhat se čistě na rozum a logiku, jelikož myšlenky budou zmatené. Komunikace obecně bude složitější, včetně schopnosti porozumět sám sobě a svým vlastním myšlenkám.

Můžete si všimnout, že elektronika nebude vždy fungovat, jak by měla. Může docházet k výpadkům proudu a komplikacím během cestování, v dopravě.

Dále si můžete všimnout nárůstu nervozity a úzkostných stavů. Mentální kapacity budou omezené a rozumové schopnosti budou snadno podléhat „přetížení sítě". Jelikož je Merkur navíc poškozený Jupiterem, projeví se sklon k aroganci, přehánění, povrchnosti a snaze zapůsobit frázemi a rádoby učeností. Snadněji než jindy narazíte na podvodníky, šarlatány, kteří líbivými slovíčky lehce opijí vaši mysl. Na lež, přetvářku a podvod teď narazíte téměř na každém kroku. V následujícím období bude obtížné se na druhé spolehnout a věřit jim.

Mezi projevy novu se řadí lhavost, nevyrovnanost, bezmoc. Problém je, že vše může být maskované opravdu velkým sebevědomím, hrdostí, pýchou, což bude často vnímáno jako úžasnost daného člověka, který se před vámi prezentuje.

Raději zaměřte pozornost na lidi, kteří zůstanou v pozadí, ale jejich práce a výsledky budou vzbuzovat skutečný respekt, disciplínu a skromnost.

Konstelace novu se zatměním slunce prozrazují, že momentálně snadno utratíte spoustu peněz za věci, které ani nepotřebujete. Stejně tak se častěji přejíte, opijete nebo budete daleko víc riskovat.  Jednoduše i zde platí doporučení umírněnosti a střídmosti, takže nic nepřehánějte.

Snažte se hlídat i svá slova a přístup. Schopnost správně odhadnout situaci i lidi bude výrazně oslabená. To povede k přeceňování sebe sama, dogmatičnosti a netoleranci. Raději vše dobře zvažte, než učiníte konečný závěr. Nechlubte se cizím peřím, protože nakonec víc ztratíte, než získáte.

Částečné zatmění slunce vnese do vztahů témata moci, kontroly a ovládání. Půjde především o vztahy otec - dcera. Konstelace novoluní bude navíc vytahovat minulost na světlo v podobě vzpomínek, ale také lidí, které jste už dávno neviděli.

Témata moci, kontroly, ovládání, vztah otec-dcera také ovlivní způsob, jak ženy budou vnímat muže. Máte-li jako žena nevyřešený problém se svým otcem, budete mít v následujících měsících možnost konfliktní záležitosti zpracovat. Pokud se budete snažit potlačit nevyřešené problémy, promítnout se do vašich vztahů v současnosti, protože bude skutečně potřeba na těchto problémech začít pracovat.

K hlavním tématům patří také manipulace, ovládání, sexuální zneužívání. Skrytá tajemství budou vyplouvat na povrch. Nesnažte se je ignorovat, ale berte je jako výzvu, že je čas tyto problémy začít řešit, uzdravit své nitro a najít klid, vyrovnanost, novou sílu do další, nové fáze vašeho života.

Vlivy tří zatmění po sobě se spojují a přinášejí mnoho tlaků, nepříjemností a destrukce včetně sebezničujícího jednání, stejně jako příležitost zdroje těchto problémů zpracovat a vyřešit. Dost pravděpodobně budete potřebovat pomoc, podporu, obzvláště u traumatickým zkušeností. Vyhledejte ji.

 

27.7.2018 Úplněk se zatměním měsíce

Úplněk umocněný zatměním nastane v konjunkci s Marsem a v kvadratuře s Uranem, což znamená velice náročné období, zejména po emocionální stránce. Mars přináší agresi a zlost, Uran přináší zkratovité reakce a odpor vůči omezením, byť jen zdánlivým.

Patrně si všimnete nejen své podrážděnosti, ale zejména frustrace. Vše bude probublávat z hloubky nitra, kde je jinak vše pečlivě uschováno a utěsněno. Čím míň si budete vědomi příčin svých nepříjemných nálad, tím silnější mohou být vlny nespokojenosti až vzteku.

Agrese a emocionální problémy přivodí celou řadu problémů. Mezi nimi budou převládat poruchy příjmu potravy, gynekologické problémy, obtížné porody, poporodní deprese a odmítání dítěte, úmrtnost novorozeňat a v neposlední řadě nárůst počtu sexuálních napadení.

Úkolem, který nadnáší náročný úplněk se zatměním měsíce, je naučit se udržet klid, nadhled, odstup i ve velmi vypjatých situacích. Pro mnohé půjde o nesmírně těžký úkol. Nebojte se proto vyhledat odbornou pomoc, která bude v následujícím období skutečně důležitá.

Omezující vlivy úplňku přinesou velké vnitřní přetlaky spolu s tím, jak budou aktivovat hluboce ukryté strachy z podvědomí. Jde o nejdelší zatmění měsíce v tomto století, což znamená, že jeho vliv na váš život je o to silnější a déle působící. Zatmění měsíce doplňuje témata zatmění Slunce ze 13.7.2018 a bude navíc obohaceno o další zatmění slunce v srpnu. Kompletní „balíček" bude mít účinnost minimálně do ledna 2019, ne-li déle.

Bude potřeba naučit se zvládat silné emocionální reakce. Jakmile si všimnete blížící se emocionální bouře, berte to jako signál k ústupu do ústraní a jako výzvu k obnově klidu. Bude nutné uvolnit emocionální přetlaky, jinak smetou vše, co je v dosahu.

Vše bude posilováno silným sexuálním napětím a frustrací. Nárůst sexuálních útoků, obtěžování, ale také vynořování starých vzpomínek týkajících se zneužívání, znásilnění a prožitého sexuálního násilí bude vyžadovat větší opatrnost a v mnoha případech spolupráci s odborným terapeutem na zpracování traumatických zkušeností. Bohužel tyto zkušenosti nelze zvládnout bez pomoci specialisty, což poznáte právě v nadcházejícím období, kdy se budou otevírat stará zranění.

Symptomy jako zlost, vztek, podrážděnost, impulzivní reakce, rychlé změny nálad, lekavost, netrpělivost jsou skutečně pouze symptomy, ukazateli větších problémů, které zmiňuji výše. Můžete tak reagovat na jakékoli náznaky nebo snahy vás omezit, ovládnout, přinutit k něčemu. I proto bude opravdu náročné uklidnit se, uvolnit se, získat odstup. Místo toho budete neustále připraveni se chránit nebo bojovat za svá práva, připraveni, že v jakékoli chvíli může vyskočit nebo vás překvapit něco nebezpečného.

Z uvedeného vyplývá, že nastává období, kdy je rozumnější odložit důležitá rozhodnutí a zásadní životní změny. Napětí bude jednoduše příliš mnoho a stejně tak krize, náročné situace i vnitřní stavy budou přinášet pro mnohé lidi pochybnosti, zda je možné takový nápor vůbec zvládnout.

Aktuální astrotip bude mít naprosto nejsilnější vliv na ty, kdo mají narozeniny v období kolem úplňku, zhruba 3-4 dny před i po úplňku, dále pro všechny narozené v prvních 10 dnech znamení Lva nebo Vodnáře. Tito lidé musí počítat s ročním působením popsaných vlivů. Nicméně aktuální úplněk zesílený zatměním měsíce zasáhne všechny.

 

13.7.2018 Nov s částečným zatměním slunce

Novoluní nastane v konstelaci s částečným zatměním slunce a v opozici na Pluto. To znamená, že vliv novoluní bude delší, intenzivnější a půjde víc do hloubky. Dobrou zprávou je, že přichází možnost zpracovat vnitřní bloky, které jsou hluboce zakořeněné, což znamená i historicky delší, se silnějším vlivem na vás a váš život.

Pro ty, kdo nepůjdou tolik do hloubky, bude nov představovat náročné období, krizi. Tématy temného období budou vlastní bezmoc, neschopnost, sebeúcta. Věci se mohou vymknout z rukou a dát průchod temnějším stránkám osobnosti, spíše destruktivního, agresivního charakteru.

Novoluní přináší riziko, které se bude pohybovat v rozmezí: strachy, úzkosti, neurózy – krize – psychické zhroucení – ztráta zdravého rozumu, šílenost. Můžete zažít situace, flashbacky, které vás vrátí v čase zpátky do okamžiku osobní životní pohromy, traumatu. V lepším případě vás může zasáhnout úraz, nehoda, zranění.

Naopak pro neohrožené sebeobjevitele a seberealizátory přichází možnost změnit bloky, které vám stojí v cestě za štěstím a úspěchem. To hlavní, co přináší nov je transformace. Vnitřní, hluboká, osvobozující. Změnu začněte před dalším úplňkem 27. 7. 2018, protože nás čeká celá série zatmění, která se budou načítat na aktuální – zahajující celý cyklus.

Kde začít:

Konstelace aktivuje možnost uvědomit si témata ohledně moci a kontroly v životě. Kdo drží kontrolu a moc nad vámi a vaším životem? Jsou to naučené vzorce? Vžité představy a názory druhých lidí na vás? Skuteční lidé, kteří s vámi manipulují, ať jde o partnera, rodiče, spolupracovníka, kamarádku? Nov ohlašuje období, kdy bude možné se znovu ujmout vlády nad svým životem a nenechat se ovládat nikým, ničím mimo vás.

Stejně tak se v následujícím období budete moci postavit svým závislostem, nutkáním, všemu, co vás oslabuje a brzdí a odstranit je. Dalo by se říci, že pokud se teď odhodláte, seberete své síly a začnete bojovat, čeká vás jen vítězství. Bitvy nemusí být úplně jednoduché, ale pokud se sami nevzdáte, zvítězíte. Můžete porazit své nejskrytější obavy a strachy a díky tomu získat vnítřní sílu, která uvolní cestu k větší spokojenosti, úspěchu, naplnění, láskyplnějším vztahů a lepšímu životu vůbec.

 

28.6.2018 Úplněk

Následující dny mohou být náročné. Můžete si všimnout větší vážnosti, tíhy, smutku. Úplněk nastává ve znamení Kozoroha v konjunkci se Saturnem, vládcem Kozoroha. Tíživé emoce, vážnější nebo pochmurnější nálady budou proto výraznější. Můžete si všimnout zpomalení, které přinese únava nebo pocit opotřebování, případně vypotřebování.

Výjimkou nebude prohloubení deprese a pocitů viny. Stahovat vás budou negativní scénáře, očekávání neúspěchu, prohry. Pocity odmítnutí se odrazí na oslabeném sebevědomí. Saturn omezí emocionalitu a citlivost, takže se projeví odtažitost, odcizení, rezervovanost ve vztahu.

Obecně se může zdát být každá situace horší a těžší než ve skutečnosti je. Dokonce i po zdravotní, fyzické stránce se můžete cítit hůř. Nepříjemnosti se projeví v práci a upozorní na možné protivníky, soupeře, kteří vystoupí ze svého stínu. Můžete odhalit ty, kteří se snaží vás ovládat, manipulovat, mít pod kontrolou.

Výrazněji budete v následujících dnech reagovat na zátěž, přetížení. Přecitlivělost se projeví vedle zmíněných pocitů a stavů také na těle. Zdravotní potíže, které se objeví v následujících dvou týdnech, budou mít kořeny v psychice.

Úplněk přinese mnoho lekcí, které budou náročné, ale cenné.

Na druhou stranu však silný saturnský vliv usnadní koncentraci, třeba právě zpomalením a soustředěním. Když k tomu přidáte vytrvalost a tvrdou práci, výsledek bude úžasný. Pouze lpění a držení se zažitého povede k většímu zabřednutí, z něhož bude po odeznění úplňkové konstelace obtížné se dostat.

Úplňková luna čerpá z Uranu, otevírače nových možností a cest. Bude snadnější se osvobodit a ukončit nezdravý vztah. Stejně tak vám úplněk pomůže zbavit se, osvobodit se od špatného zvyku, škodlivého návyku, něco těžkého překonat nebo uniknout z negativního prostředí. Tyto čistky neproběhnout samy od sebe, budete se muset aktivně a výrazně zapojit. Určitě využijete sílu vůle i sílu odhodlání, abyste dosáhli svého cíle nebo se osvobodili od škodlivého vlivu, ať už se za ním schovává cokoli.

 

13.6.2018 Nov

Novoluní tentokrát nastává v Orionově pásu a souhvězdí Býka.

Nov tak přinese štěstí, bezpečí a ochranu. Můžete pocítit novou odvahu, sílu, sebevědomí, ale také jasnější mysl. Jde-li o vaše přirozené kvality, dávejte si pozor, protože snadno sklouznete k aroganci, vzpurnosti až k násilnému porušování hranic, dohod či norem. Konstelace luny a orionova pásu vede k četnějšímu výskytu bouřek, které budou mít silnější až ničivější charakter.

Býkův roh, Elnath, přinese hádky a spory s problematickými spolupracovníky, na které se nemůžete spolehnout. Jinak však přinese také obchodní úspěch. Konstelace však varuje, že nepříjemnosti mohou přijít z domácího prostředí, od partnera nebo příbuzných.

Novoluní pocítíte mimo jiné jako větší chuť si s někým popovídat. Můžete proto věnovat pozornost svým komunikačním schopnostem a všimnout si případných komunikačních bloků, stejně jako úhybných manévrů. Dokážete naslouchat druhým? Přikrášlujete fakta? Upravujete skutečnost, aby byla záživnější, barvitější, plnější, zábavnější, zajímavější? Jak reagujete na odlišný názor? Umíte argumentovat nebo se raději podvolíte a opouštíte svou původní domněnku?

Každopádně nov podnítí zvědavost a chuť dozvídat se, učit se nové věci. Vždy je dobré dozvědět se něco sám o sobě. Je zajímavé, že i když sám se sebou člověk žije celý život, většinou je sám sobě cizincem. Je však úžasně sledovat a moci někoho doprovázet na jeho cestě při objevování sebe sama během našich konzultací a terapií. Někdy je to urputný boj vyžadující neutuchající vytrvalost, sílu a odvahu, jindy radostné shledání probíhající kousek po kousku, často udivující překvapení, co se v člověku skrývá, co si v sobě nese. Vždy však člověk odchází ze setkání jiný, víc svůj vlastní kamarád a spojenec, víc sám sebou.

Každopádně si v následujících dnech dejte větší pozor na oči a buďte opatrnější. Zrak bude slabší, unavenější, méně ostrý, spíše rozmazaný a nejasný. Konstelace varuje před snadným přehlédnutím, roztěkaností, pochybnostmi i zlehčováním a převáděním důležitých, podstatných věcí v žert. Před čím zavíráte oči vy?

 

29.5.2018 Úplněk

Úplněk přináší bojovnou a vášnivou energii. Aktivuje se osa mezi hvězdami Antares a Aldebaran.

Antares v srdci Štíra má kvality Marse a Jupitera, což přinese bojovnost, agresi, strategické schopnosti. Má zlomyslnou a násilnickou povahu. Jeho vliv však můžete pocítit jako odvahu, která vám pomůže zkusit věci, o něž byste se dřív nepokusili. Během následujících dní si můžete všimnout větší energie a sil, sebevědomí, zanícenosti.

Jelikož Antares je aktivován Lunou, nabídne příležitost k popularitě, otevřené mysli a tedy i možnosti měnit názory nebo předsudky. Konstelace otevře cestu k vlivným přátelům, kteří budou přínosem hlavně pro obchod.

Další důležitou hvězdou úplňku je Aldebaran v oku Býka. V konjunkci se Sluncem přináší velkou energii, vytrvalost i materiální zlepšení, ale současně i nebezpečí, že to všechno ztratíte. Vyhnout byste se měli zejména hádkám a sporům se zákony, protože bohatství a čest se pak snadno obrátí v ostudu a nezbude nic než trosky.

Velký trigon Venuše - Jupiter - Neptun, umocní osobní kouzlo, šarm a svému oblíbenci poskytne značnou dávku štěstí. Jde o nádhernou konstelaci. Vedle bojovné, agresivní, zlomyslné konstelace Antares - Aldebaran je uvedený velký trigon láskyplnou, harmonickou, příznivou oázou plnou života, radosti, porozumění. Přitahuje další pomoc, laskavost, štěstí, lásku, spřízněnost, jemnost. Úplněk přináší opravdu naprostou polaritu a záleží, která z konstelací bude působit pro vás.

Úplněk pocítíte jako nutkání vzít si, co chcete bez ohledu na následky. Pokud však v těchto dnech podstoupíte soutěž, konkurz, nebo vstoupíte s někým do konfliktu či nějakého sporu, musíte počítat s tím, že soupeř bude nesmírně silný.

Ve hře bude opravdu hodně. V podstatě vítěz získá všechno a poražený naopak o všechno přijde. Proto dříve než vstoupíte do ringu, musíte být skutečně velmi dobře připravení, stát nohama na zemi a uvědomovat si své skutečné možnosti, šance, nepodceňovat přípravu ani nepřeceňovat své síly

© 2018 Copyright a grafika Zuzana Musilová