Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Nov. Nov 17.3.2018 přinese krizi, konflikt, agresi. Jak rozumět změnám ve svém chování a reagování se dočtete v novém astrotipu.

Astrotipy

Co přinese nastávající úplněk nebo novoluní? Doporučení, co dělat a jak náročné období několika dnů kolem úplňku a novoluní zvládnout.Astrotipy

17.3.2018 Nov

Novoluní vytáhne do vědomí hluboce schovaná zranění, která jste se snažili zapomenout. Neznamená to však, že půjde o přímé uvědomění si zranění z minulosti. Nicméně se koncem týdne změní vaše chování a reagování.

Vliv na změnu bude mít Chiron, který bude v konjunkci s Lunou i Sluncem ve znamení Ryb. Vedle rozklíčování hluboce vrytých vzorců chování, myšlení, cítění, které vznikly na základě minulé, nepříjemné až bolestné zkušenosti, si budete moci všimnout svých obranných mechanismů, tzn. způsobů, jak se vyhnout, potlačit, zahnat, přehlušit vnitřní bolest, zklamání, pocit zrady, a jiné nepříjemné pocity.

Chiron přináší krizi, konflikt, bolest i agresi. Zdrojem bude prožitek, zkušenost z minulosti, možná i z dětství, který se vryl do vaší duše jako zrada, odcizení, ztráta víry a lásky, nespravedlnost, krutost, opuštění, pocit, že jste oběť. Znovu se vám tedy vrátí tyto bolestivé pocity v podobě krize nebo konfliktu.

Novoluní s sebou přináší konflikt, v němž se odrazí ego a téma moci, ovládnutí. Vlivu si můžete všimnout jako narůstající zlost, vnitřní agrese toužící po vybití. Konstelace však naznačují, že je lepší se konfliktu vyhnout a silnou energii přesměrovat jinam. Přesto však můžete pocítit svalovou bolest, vzroste tendence k úrazům a zraněním, se závěrem ve vyčerpání.

Cestou k řešení a léčbě vnitřního zranění je hledání smyslu kousek po kousku. Bude vás to sice lákat dělat a vnímat všechno tak, jak jste zvyklí, ale je třeba otevřít se novým obzorům, vysvětlením, řešením, možnostem. Jednodušeji řečeno, nabízí se možnost přinést více logiky, smyslu, souvislostí do chaotických pocitů a zneklidňujících psychických rozpoložení, nálad.

Harmonické spojení Marse a Uranu ukazují, že krizi lze vyřešit. Vyřešení bude navíc rychlé a osvobozující. Bude možné se dostat na novou úroveň, kde bude vše dávat větší smysl, což bude také zdrojem klidu a uspokojení. Stejně tak nastane i vhodná příležitost vysvobodit se a ukončit vztahy, které vás příliš omezují a nedovolují vám projevit se.

Do určité míry bude zapotřebí riskovat a sebrat všechnu kuráž, jak naznačují Mars s Uranem. Konstelace však podpoří ty, kdo do řešení vstoupí s otevřeným a odvážným srdcem.

V nespolední řadě novoluní prozrazuje, že se objeví nečekané možnosti, příležitosti, díky nimž se budete moci posunout dál a mnohé pochopit. K uzdravení starého zranění povedou nové vhledy a pohledy na danou situaci nebo vztah, větší sebeuvědomění a odvaha vzdát se rutinních reakcí, které dnes už postrádají svou účinnost.

 

31.1.2018 Úplněk - Modrý měsíc, zatmění měsíce, Superměsíc

Druhý úplněk roku je velice speciální. Jedná se o tzv. modrý měsíc, dále o superměsíc a navíc speciální úplněk doprovází zatmění měsíce.

Úplněk je v konjunkci s Ceres, trpasličí planetou, která je spojována s ženskou energií, ženou, výživou, péčí (mít starost o), rodinou, domovem, mateřstvím, poutem matka a dítě, rodinnými vztahy a nejrůznějšími přechody a změnami v ženském životě. Ceres přináší silnou potřebu ochrany a péče, ale i respektu a úcty. Ceres bývá spojována se zármutkem a v neposlední řadě s možností zničit všechno, co stojí v cestě znovu získání toho, co bylo ztraceno.

Některé zdroje uvádí, že Ceres souvisí také s velkou ztrátou, odtržením, odloučením a smrtí. Ceres však také přináší možnost nového začátku, regenerace a znovuzrození. Symbolizuje pověstnou zasvěcující cestu, která provádí duši smrtí a znovunarozením. Bezpečně provádí nejtemnějšími zákoutími a místy, které bývají spojovány se smrtí (včetně možnosti úmrtí, např. hluboké bezvědomí, kóma, narkóza), aby znovu přivedla duši, člověka k životu.

Ve spojení s Lunou, která nás zavádí hluboko do nitra duše, může být cesta dovnitř za pomocí Ceres ještě hlubší a výživnější. To může umožnit nejen hluboký vhled do nitra, ale také změnu, která tím bude okamžitě vyvolaná.

Už na začátku roku 2018 byla silně aktivovaná ženská energie a cesta do hlubin duše, což dál pokračuje speciálním úplňkem na konci ledna. Jde o výjimečné konstelace, které mohou vést k hlubším, dalekosáhlým změnám v nitru člověka. Je proto možné se rychle dostat do nejhlubších míst duše, nitra, psychiky a díky tomu poznat jinak obtížně dostupné a poznatelné, což povede k rychlejšímu růstu až transformaci.

Od začátku roku 2018 kladou konstelace důraz na ženskou energii a témata s ní související. Mezi aktuální hlavní témata zcela určitě patří vztah matka - dcera, zejména ve spojení s kontrolou, mocí, ovládáním a osvobozením se z takového pouta.

Dalším tématem bude postavení ženy - matky - samoživitelky ve společnosti. Úplněk však vynáší do popředí také ženská práva, včetně práva rozhodovat o svém životě, mateřství, stejně jako právo ženy na bezpečný vztah bez násilí (fyzického, psychického, ekonomického), dále platové podmínky žen, pracovní rovnocennost, apod..

Přihlédneme-li k tomu, že postavení Luny v úplňku procházející zatměním, doplňuje vedle Ceres také Lunární uzel, můžete si všimnout nové vnitřní síly, odvahy, sebevědomí, sebeuvědomění. Vše podpoří snahu dosáhnout toho, čím chcete být, čím se chcete stát. Dokážete se teď pustit minulosti. Dokážete nechat odejít ze života vše, co neslouží nejvyššímu blahu vaší duše.

Pokud jste tak začali činit již během prvního úplňku, 2. ledna 2018, máte jistý náskok a možná se skutečně dostáváte hluboko k samotné podstatě. Otázka zní, kde stojíte vy v celkové starosti a péči o druhé?

 

17.1.2018 Nov

Novoluní je ovlivněné postavením Venuše, která přináší lásku, radost, potěšení, peníze, pohodu a krásu. Zjemnění a vychutnávání se může týkat různých věcí, lidí, situací. Nov však vyzdvihne právě tu oblast nebo záležitost, která je pro vás osobně v tuto chvíli vašeho života nejdůležitější. Může jít o sebelásku a sebevědomí, peníze a pocit bezpečí, vztah stejně jako obchodní partnerství nebo kariéru.

Nov vás vyzývá ukázat, čemu přikládáte vyšší cenu, hodnotu. Navíc vede k tomu, abyste si danou skutečnost vychutnali. Takže, co vám přináší radost? Co vás baví? Co vykouzlí šťastný úsměv na vaší tváři? Co potřebujete k naprosté spokojenosti?

Nápověda zní, jak prozrazuje konstelace Novu, že nepůjde o zcela novou věc. Půjde o něco, co je vám blízké, co máte pod nosem, co se točí někde kolem vás. Může jít o klid domova, rodinnou harmonii, ničím nerušené chvilky s partnerem, dobré jídlo, krásný domov. Svou odpověď si již nesete v srdci a znáte ji, jen jste se snažili ji odsunout do pozadí, nevšímat si tichého hlasu zevnitř.

Novoluní přináší novou šanci na lásku. Buď můžete nalézt novou lásku, nebo také obnovit lásku v současném vztahu. Vliv novu opráší lásku, nabije ji čerstvou silou a probudí nové pocity zamilovanosti. Navíc kombinace Luny, Venuše a Marse, zesílí vaše sebevědomí, pocit, že jste sexy, atraktivní a hodní pozornosti i lásky.

Nebezpečí hrozí od Urana, který přinese nejistotu a tendenci osvobodit se. Pokud se necítíte v bezpečí, například vlivem minulých zkušeností nebo nepřízní života, budete mít tendenci odehnat lásku a toho, komu na vás opravdu záleží. Blízkost vás děsí, protože jste možná někde v minulosti ztratili důvěru kvůli prožité zradě, bolavému zklamání či něčemu jinému nepříjemnému.

To vše s sebou přinese lítost, dost pravděpodobně i sebelítost a pocit studu. Budete se pak snažit upnout na vzrušující a nejistý románek bez budoucnosti, který svou intenzitou přehluší nepříjemné pocity ozývající se zevnitř.

Přesto nov ukazuje, že každý může najít svou lásku v následujících týdnech. Pokud dokážete správně porozumět svým strachům a udržíte svou mysl i srdce otevřené, odměna v podobě láskyplného vztahu vás nemine.

Možná si uvědomíte minulá traumata nebo nepříjemné zkušenosti, které vás stále blokují. Pak je ideální čas najít terapeuta, psychologa, který bude schopný vám pomoci osvobodit se od omezující minulosti a pomůže vám otevřít se, přivítat a přijmout do svého života něco lepšího, krásnějšího, šťastnějšího.

I další aspekty novu prozrazují, že budete moci čerpat ze šťastné konstelace nových začátků, které budou dál růst a vzkvétat. Ať už se pustíte do čehokoli, bude se dařit. Může jít o vztah a lásku, nový pracovní projekt, osobní nebo kariérní rozvoj, vytváření finančního a hmotné zajištění či chcete-li bohatství.

 

2.1.2018 Úplněk

Úplněk na začátku nového roku zažehne jiskru. Divoká, vášnivá emocionalita může dodat více spontaneity, některým přidá na dramatičnosti a zveličování, u jiných vybublá na povrch impulzivita a potlačovaná zlost. Emocemi nabitý přechod do nového roku nenechá nikoho zcela chladným.

Citlivá Luna v úplňku ve znamení Raka je v neharmonickém postavení vůči Venuši a Plutu. Konstelace poukazuje na chladné až neosobní vztahy, přesto s výraznými prvky majetnictví, žárlivosti a sklonem k omezování. Navíc úplněk odráží klasické pojetí rozdělení rolí, moci, významu, důležitosti.

Zvýšená potřeba lásky, bezpečí, tradičního vztahu bude zkoušena touhou po dobrodružství, vášni a boření tradičních vzorů, které budou vnímané jako omezující. To vše se bude prolínat, ale může dojít také k tomu, že každý z partnerů bude na jedné ze stran. Partneři tak mohou mít zcela jiná očekávání i potřeby, což urychlí bod varu. Může k tomu dojít nejen v milostných vztazích, ale také v pracovních vztazích nebo mezi dětmi.

Díky úplňku si můžete všimnout rozdílů, přičemž působit budou ego, očekávání, předsudky a převzaté vzorce. Právě tradiční pohled na vztahy bude vystaven největšímu tlaku, společně s rolemi muže a ženy, otce a matky.

Úplňkovou výzvu můžete ideálně vyřešit ve vnitřním uspořádání, ujasnění si svého místa ve vztahu, rodině, společnosti. Jaké předsudky vás omezují? Která očekávání jsou nejčastějším zdrojem zklamání nebo nespokojenosti? Co vám brání naplno se spojit s partnerem nebo najít vnitřní pocit naplnění založený na pocitu sjednocení a celistvosti? Čeho se bojíte? Za co se schováváte? Co nabízíte?

Konstelace novoročního úplňku však prozrazuje, že všechny uvedené nástrahy bude možné celkem snadno překonat. Budete se moci zbavit pocitu omezení, napětí, strachu i zlosti, které brání vašemu štěstí se plně rozvinout. Pro mnohé jde o výzvu, s níž budou potřebovat pomoc. Proto neváhejte a vyhledejte terapeuta, rádce, nebo učitele, který bude schopný vám pomoci a plně vás podpořit.

Úplněk na začátku roku 2018 je skutečně bohatý, neboť přináší také velké sebevědomí, sebejistotu a odvahu. Dokonce přináší příležitost potkat vysněnou lásku a vstoupit do vztahu naplněného pravou láskou. Přes uvedené nástrahy dodá úplněk vášnivost, podpoří hravější sexualitu, zesílí pocit vlastní přitažlivosti, ale současně také jemnosti, citlivosti, empatie a vnímavosti. Jde o dokonalý koktejl.

Pokud se nenecháte omezit nástrahami uvedenými na začátku vycházejícími ze strachu a pocitu vlastní nedostatečnosti, můžete se napít elixíru lásky a začít nový rok s novou láskou. Ať už půjde o nového partnera, oživený vztah s dlouhodobým partnerem nebo přechod do hlubší etapy pro mladý, zatím krátkodobý vztah.

Šťastný, úspěšný a láskyplný rok 2018!

 

3.12.2017 Úplněk

Úplněk v Blížencích je silně ovlivněný kvadraturou s Neptunem. Konstelace přináší těžké pocity melancholie, nespokojenosti, deprese. Někteří lidé proto mohou v následujících týdnech upadnout do stavu bez pocitů, bez nálad, protože raději naprosto umrtví své pocity, které by pro ně byly jinak nesnesitelné.

Díky tomu bude snadné hledat úlevu v alkoholu nebo drogách.  Není pak těžké porozumět tomu, že úplněk varuje před problematickým vnímáním reality, prožíváním skutečnosti a rozlišováním mezi pravdou a podvodem. Neměli byste proto v následujících dvou týdnech činit vážná, nepromyšlená rozhodnutí.

Neptun má navíc kvadraturu ke Slunci, což jen zesiluje nebezpečí podvodu, zklamání, svedení a uvržení do chaosu. Již každá z uvedených kvadratur by byla dostatečným rizikem, natož když dojde ke dvojité kvadratuře - ke Slunci i k Luně. Navíc konstelace ukazuje, že může dojít k projevům nejen na psychické úrovni, ale také na fyzické. Výsledkem mohou být chybné diagnózy či dokonce léčba, které povedou k dalšímu oslabení fyzických, životních sil. Na druhou stranu budete silněji reagovat na léky, stejně jako na jakékoli drogy a alkohol.

Negativní projevy Neptunu v kvadraturách na Slunce a Lunu přinesou lži, podvody, krádeže, ztráty, nemoci, stejně jako skandály a zklamání.

Při úplňkové konstelaci dojde také k aktivaci dvou velkých hvězd, a to Aldebarana v souhvězdí Býka a Antares v souhvězdí Štíra. Aldebaran je spojován se ctí a bohatstvím, Antares zase s násilím a ničivostí.  Aldebaran ovlivňuje spíše duši, zatímco Antares tělo.

Luna v konjunkci s Aldebaranem přináší obchodní a podnikatelský úspěch, který přinese velké zisky, dále rodinnou i partnerskou pohodu. Nicméně negativní vliv Neptuna může všechno zničit. Zničující dopad může přijít velmi rychle.

Z širšího pohledu hvězdy Aldebaran a Antares ohlašují často začátek velkého konfliktu až války, která může nabýt světových rozměrů. Obě hvězdy byly např. silně aktivované na začátku druhé světové války.

Celkové doporučení se tentokrát zaměřuje na pravdu. Na čem musíte stavět, je čestnost, upřímnost, pravdivost, férovost. Musíte se vystříhat lží a podvádění, vyhněte se nečestným taktikám, ale také chráňte svůj úspěch a štěstí před podvodníky, kteří by vás o ně chtěli připravit.

 

18.11.2017 Nov

Novoluní nastane ve znamení Štíra a přinese možnost nahlédnout hluboko pod povrch. Záleží na vás, pod jakou hladinu se ponoříte. Můžete se spojit s hlubšími stránkami sebe sama nebo se zaměřit na řešení nějakého problému. Novoluní umožní dostat se k jádru záležitosti.

Trigon s Chironem navíc prozrazuje, že během následujících několika dnů, můžete odhalit příčinu svých potíží nebo vzorců, které se vám v životě stále opakují či vrací. Důležité přitom je, že se nenabízí pouze pochopení problémů, ale především možnost jejich léčby a nápravy.

Novoluní dovoluje provést důležité změny, které budou mít za následek ušetřenou energii, čas, peníze, síly. Díky tomu budete moci dál pokračovat efektivněji a produktivněji. V neposlední řadě vám provedená změna, ve smyslu uzdravení emocionálního zranění z minulosti, získá respekt, uznání a posun vpřed. Konstelace totiž umožňuje provést nutné změny, aniž by bylo nutné ničit důležité konstrukce ve vašem životě. Výsledkem může být plynulý a zcela přirozený přechod ke zcela novému životnímu stylu.

Skutečné změny uskutečněné nyní - v následujících dvou týdnech, budou mít dlouhodobý vliv a jejich působení ovlivní další průběh vašeho života.

Novoluní ve Štíru odhalí vaše temnější stránky, vyplaví emocionální zranění i přirozené sklony, zažité vzorce, pudy i negativní síly skrývané v nitru. Konstelace však ukazuje na příležitost k vyléčení, překonání sebe sama, vyřešení a mobilizaci nových sil, zdrojů, ze kterých budete odteď čerpat.

 

4.11.2017 Úplněk

Úplněk vyzdvihne záležitosti tajných lásek, milostných afér, stejně jako sexuální fantazie, které dřímají hluboko schované. Můžete vnímat touhu po něčem novém, jiném, neznámém. Úplněk ale přináší možnost transformovat stávající do nové podoby, což může znamenat např. prohloubit již existující vztah, dát mu nový rozměr.

To platí i pro ty, kdo jsou single, aktuálně bez partnera, bez vztahu. Položte si otázku, co je pro vás doopravdy důležité, co vám přináší radost, co vás činí šťastným. Čím upřímnější odpověď, tím lepší výsledek, změna i možná transformace.

Změna v následujících týdnech proběhne, pokud ji nezablokujete. Ideálně zlepší vaše vztahy nebo vám dokonce přivede lásku, pokud ji hledáte. Konstelace je jemná, vnímavá a duchovní, byť se dotkne značně světských záležitostí, jako jsou smyslnost a prožívání, užívání si života.

Momentálně jste lákáni vidinou něčeho, o čem si myslíte, že vás učiní šťastným. Snová fata morgána se vás bude snažit zmást lichotkami, podlézavostí, nafouknutostí, laciností, příslibem, že vy sami nemusíte udělat nic pro to, aby se vidina stala skutečností. Například milostná aféra je lacinější verzí oživení vztahu než samotná práce na vztahu, který nevěrou ničíte. Dlouhého trvání pak při současné konstelaci nebude mít ani jedno.

Je třeba pohlédnout hlouběji a najít opravdový zdroj štěstí. Jinak se dál budete držet něčeho neskutečného, co je vám v podstatě k ničemu. Naopak pokud dokážete v tuto chvíli odložit hamižnost a neukojený, uměle vyvolaný hlad po uspokojení, ale soustředíte se na to, co doopravdy máte, co žijete, najdete poklady možná jen zdánlivé střípky, které však můžete použít jako základ pro opravdové naplnění a spokojenost.

Během víkendu budete moci využít umocněnou sílu intuice a vizualizace. Mohou se objevit živější sny nebo i častější denní snění. Navíc v následujících dvou týdnech můžete skutečně zlepšit své vztahy, partnerský život nebo přátelské vazby. Důležité je však udržet mysl trpělivou a otevřenou, flexibilní, ale nepodléhat lživým iluzím.

Snovou vidinu odlišíte od vysněné příležitosti tím, že příležitost ke změně, zlepšení s sebou přinese skutečné kroky, které je třeba učinit k realizaci změny. Úplněk přináší hluboké spojení s partnerem nebo milovanými lidmi, zlepšení vztahů a jejich pozvednutí na novou, hlubší úroveň. Pocit naplněnosti, štěstí, radosti a uspokojení pak prostoupí váš život zcela přirozeně.

 

5.10.2017 Úplněk

Úplněk bude působit jako otevírač dveří. Přinese nové příležitosti, možnosti, ale také vyzdvihne nebezpečí skrytá uvnitř. Bohužel je Luna v opozici k Merkuru, jehož vliv je navíc spálený Sluncem. To znamená, že bude záležet na postavení vašeho osobního Slunce a jeho aspektech, protože Merkur bude pouze odrážet sílu Slunce a ega, namísto nových myšlenek.

Projeví se sklon k upravování výkladu skutečnosti a různých faktů kvůli nedostatečné orientaci v problému nebo zahlcení vlastními emocemi, kterým bude obtížné porozumět.

Luna v úplňku bude ovlivněna také kontaktem s hvězdou Algorab, s níž je Slunce v přímé konjunkci. Hvězda Algorab je bohužel spojována s destruktivními a velmi zlými projevy, obzvláště je-li negativně aktivována, k čemuž dochází konjunkcí Slunce, opozicí Luny a kvadraturou Pluta. Výsledkem budou nehody, úrazy, zranění, újmy, škody, kterým nebude možné zcela zabránit.

Někteří astrologové si všimli, že hvězda Algorab byla aktivovaná v případě některých velkých útoků, např. během útoku na „Dvojčata" v New Yorku 11.září 2001.

Z pohledu úplňkové konstelace se mohou projevit vaše negativní stránky jako sobectví, arogance, hádavost, pomstychtivost, agresivita. O to více, že Luna i Slunce jsou v kvadratuře s Plutem, což jen zdůrazňuje intenzivní destruktivní projevy úplňku. Na druhou stranu bude možné povšimnout si hluboce ukrytých emocionálních zranění a pocitů. Naneštěstí vyplavou v negativní a intenzivní formě zejména v rodině, partnerském vztahu, ale také mezi přáteli.

Výjimkou proto nemusí být ani zvýšený výskyt sexuálních útoků, zneužívání, šikanování, manipulace. V lepším případě se může konstelace úplňku projevit „pouze" jako krize.

Současně s úplňkem dojde ke konjunkci Venuše a Marsu, což postaví partnerské vztahy do popředí zájmu.

Během následujících dvou týdnů se snažte odolat pokušení překrucovat pravdu, pomlouvat, vyvolávat krize, zveličovat problémy. Úplněk je tentokrát plný skutečně intenzivní energie, kterou je třeba uchopit a správně zpracovat. K tomu je zapotřebí koncentrace, jasný plán nebo přání, na které se zaměříte, a úplněk dodá potřebnou energii, sílu k realizaci.

 

20.9.2017 Nov

Nov tento týden zaměří svou pozornost na zranění, která jste v životě utrpěly. Jde o zranění spíše psychická. Emocionální šrámy na duši, zklamání, tíha trápení. Nastává vhodný čas pro léčbu a zahojení vnitřních zranění.

Novoluní upozorňuje, že abyste dosáhly cílů, které jste si stanovili během zatmění Slunce při posledním novu, je třeba reagovat na měnící se podmínky a okolnosti.

V následujících 2 týdnech budete moci upravit a možná i více konkretizovat své cíle. Vše bude záležet na vnitřních zraněních, která se nyní ozvou. Právě s ohledem na vnitřní podmínky, respektive na to, co skutečně potřebujete, což poznáte pouze uvnitř sebe sama, budete muset pozměnit nebo upravit buď své metody, způsoby a cesty dosažení cílů, případně pozměnit svá očekávání.

Možná si již uvědomujete nahromaděné napětí, které v těchto dnech může vygradovat. Bude obtížnější relaxovat, uvolnit se, protože již podvědomě cítíte blížící se změnu nebo snad i krizi. Změna může přijít také v podobě nečekané události, pracovní změny, ná/tlaku od jiného člověka nebo nehody.

Díky této fázi však zažijete také pocit úplně nového začátku. Pro někoho však půjde spíše o příliš rychlé a příliš velké změny, které bude navíc vnímat, že přichází nečekaně a z vnějšku. Proto je vždy dobré vnímat, co se ve vás odehrává, být si vědom sám sebe a umět správně reagovat. Novoluní totiž přináší i možnost vyhnout se chaosu a pocitu narušení jistot, pokud zaujmete kreativní, duchaplný a vynalézavý přístup.

Měsíc i slunce jsou v opozici na Chirona, což jen ukazuje, že zranění a vnitřní konflikty, které se teď vynoří, mají karmickou podstatu. To v podstatě znamená, že řešení konfliktu nebo léčbě vnitřního zranění není možné se vyhnout. Budou na sebe upozorňovat tak dlouho, dokud je nevyřešíte. Nelze před nimi utéct, protože skutečný problém je ve vás, nepřichází tedy z vnějšku.

Pokud totiž své vnitřní konflikty a zranění nevyřešíte, budou stát v cestě dosažení cílů, úspěchu, dalšímu rozvoji života i seberealizaci. Zraněné ego a sebevědomí povedou pouze ke strachu se prosadit, vyjádřit, povedou k pocitu nedostatečnosti, že nejste dost dobří. Konečným výsledkem pak může být ztráta vůle k životu, která se projevuje sebedestruktivním chováním stejně jako ubližováním druhým.

Z uvedených důvodů je vhodný čas zaměřit se na zdroj vašich problémů a objevit pramen vnitřní bolesti. Odložte svou tvrdohlavost a buďte otevření novým cestám a způsobům života.

 

6.9.2017 Úplněk

Úplněk ve středu přinese až hmatatelnou iluzi. Úplněk se totiž projeví klamem, podvody, lží, což můžete zažívat také v podobě slabosti, zmatenosti, pocitu chaosu a nejasnosti. Jiným projevem bude zesílený idealismus, spiritualita a celkově vidění a vnímání věcí v jejich nepravé podstatě.

Jelikož úplněk nastává v konjunkci s Neptunem, zesílí se celkové vnímání. Budete snadněji naladěni na nálady, pocity lidí kolem vás stejně jako na atmosféru kolektivů nebo míst. Bohužel následkem otevřenějšího vnímání je například také nepříjemný pocit, větší únava až fyzické nepříjemnosti, které mohou být považované za onemocnění („Není mi dobře. Necítím se v pořádku. Je mi nějak divně. apod.).

Zesílit mohou také tíživé emocionální pocity, čehož výsledkem budou paranoia, závislosti, poruchy příjmu potravy a jiné sebe-destruktivní projevy. Celkově budete také daleko silněji reagovat na alkohol, drogy, léky a anestezii. Riziko otravy nebo předávkování je v tomto týdnu vysoké.

V těchto dnech bude obtížné rozpoznat pravdu od lži nebo iluze. Přesto se můžete spolehnout na vlastní pocit soucitu a empatie, které budou skutečné. Pokud budete potřebovat poskytnout emocionální útěchu, někomu, kdo ji skutečně potřebuje (např. v důsledku traumatu, šoku), budete velkou pomocí a přínosem.

Úplněk přináší zásadní téma, které zrcadlí, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Problém se může projevit také ve vztazích, které narazí na střet fantazií a reality. Jinou potíží bude ztráta víry a naději v budoucnost. Jedinou možností je udržet velice soustředěnou a bystrou mysl, což není vůbec jednoduché. Jedině pak je totiž možné poodhrnout clonu iluze a odhalit pravdu ukrytou za tajemstvím a lží.

 

21.8.2017 Nov a zatmění slunce

Zatmění Slunce, jak jsem zmiňovala již při posledním úplňku, bude důležité. Konstelace novu a zatmění slunce prozrazuje, že dozrál čas na výrazné a sebejisté změny, které povedou k dlouhodobému úspěchu. Odhodlané a vytrvalé úsilí přinese růst a štěstí.

Nastává zcela nové období, proto se dnešní astrotip týká celého dalšího půlroku. Konstelace nastává navíc velmi blízko nejjasnější hvězdy znamení Lva. Srdce Lva je jednou z nejsilnějších a nejdůležitějších hvězd v astrologii. Zatmění slunce v konjunkci s hvězdou Regulus přináší úspěch, moc, autoritu, sílu, vliv, pocty i bohatství. V širším pohledu se však může konstelace projevit také jako vzpoura, vládní převrat, sesazení hlavy státu, vojenské převraty a atentáty končícími smrtí.

Vliv může být dramatický i díky Uranu. Na osobní úrovni však Uran výrazně povzbudí a oživí pondělní konstelaci. Právě díky hvězdě Regulus a trigonu od Urana budete mít dostatek energie, smělosti činit skutečně výrazné a odvážné změny v životě. Konstelaci můžete pocítit jako zvýšené sebevědomí i silnější intuici. Jednoduše dostanete velkou dávku síly na to, abyste dosáhli svých cílů. Navíc nastává vhodná doba na stanovení nových osobních a profesních cílů.

Nov společně se zatměním Slunce přináší takovou sílu, že budete moci odstranit staré zvyky, zlozvyky, předsudky, ale také se budete moci zbavit snadněji závislostí a překonat zastaralé vzorce chování. Budete moci vyjít ze své komfortní zóny, poznávat nové a dosáhnout výrazných pokroků také v sebepoznávání a seberozvoji.

Buďto využijete příležitost, která přichází a můžete dosáhnout velkého posunu, změny a osobního úspěchu nebo se na konstelaci nenaladíte, příležitost nevyužijete, což může mít za následek také naprosté selhání. Nebezpečí takové ztráty přichází společně s hvězdou Regulus, což je odvrácená, ničivá strana Lvího srdce. Využijte proto raději možnost více si být vědom sám sebe (sebe-uvědomění), jednejte čistě a férově a můžete se těšit na zisky. Jinými slovy naslouchejte svému srdci, otevřete je a jednejte v souladu s ryzí podstatou sebe sama.

 

7.8.2017 Úplněk a zatmění měsíce

Úplněk bude zesílen částečným zatměním měsíce a zaměří pozornost na vztahy. Úplněk zahájí proces, který změní způsob, jak vnímáte a prožíváte své vztahy. Budete moci nejprve pohlédnout na vztahy více objektivně a všimnout si, co narušuje pohodu a rovnováhu vztahu.

Úplněk přinese příležitost zbavit se emocionální zátěže, která se nahromadila v posledních měsících.

Ve spojení s úplným zatměním slunce, které nastane 21. srpna, budou vlivy působit po následujících 6 měsíců. Zatmění měsíce navíc nastane v konstelaci zvané Capricornus neboli mořská koza (napůl koza, napůl ryba). Jde o konstelaci znázorňující mystické stvoření kozy s rybím ocasem. Tato konstelace má velký vliv právě na lidské záležitosti, přináší změny počasí, klimatu i politických zvyků.

Další velmi silnou konstelací během úplňku je kvadratura Pluta a Jupitera, kterou pocítíte jako touhu po úspěchu, ale ve velkém stylu. Možná bude touha tak velká, že rádi sáhnete po nefér taktikách a postupech, což však nepřinese celkový prospěch.

Úplněk varuje také před impulzivností, neboť vás budou rozčilovat i maličkosti a menší překážky. Podrážděnost a vztek nasměrovaný na vaše nejbližší, partnerské ani rodinné pohodě opravdu nepomůže. Raději spotřebujte energii sportem a fyzickou aktivitou.

Když se totiž budete snažit převzít kontrolu nebo ovlivňovat či manipulovat druhými, výsledkem budou jen konflikty a pošramocené ego. Raději zkuste otevřenější přístup založený na důvěře a neprosazování vlastního ega.

Skutečný úspěch dokonce i s bohatými odměnami za vynaložené úsilí bude možný, jak naznačuje trigon Luny a Jupitera. Je však třeba jít spíše morálnější cestou a dodržovat korektní, etické zásady.

Vztahy budou těžit z otevřenosti a upřímnosti. Vzájemný respekt a porozumění povedou k velmi kvalitním a pevným vztahům, ať osobním nebo obchodním. Vztahy, které začnou v tomto období, ponesou uvedené kvality.

Během následujících dní bude také vyšší možnost početí miminka.

 

23.7.2017 Úplněk

Novoluní na konci týdne bude poměrně žhavé. Přinese spousty ohnivé energie a mužské energie. Konstelace je skutečně nabitá a přinese velká očekávání. Novoluní přináší tvořivé vibrace i možnost dosáhnout toho, po čem toužíte. Musíte však nejprve dokázat být otevřený různým možnostem, názorům, pohledům, což nyní bude obtížné.

Druhým krokem je vědět, co vlastně chcete. Nepůsobí vaše přání a činy proti sobě? Máte jasnou vizi toho, kam směřujete, o co se snažíte? Je váš plán v souladu s životem, který žijete, nebo se vychylujete z dráhy?

Třetím krokem je vytrvalost. Právě ohnivý nov, kdy se ve Lvu potkávají Slunce, Luna a Mars v kvadratuře na Uran, prozrazuje, že bude chybět stálost a trpělivost. Očekávají se zázraky na počkání. Přehánění ani přeceňování vlastních možností ovšem nemůže přinést žádoucí výsledky.

Novoluní ovlivní konec července a varuje na výskyt emocionálních bouřek. Výbuchy energie, emocí, zlosti, mohou mít až zuřivý charakter. Ovlivní hlavně vztahy mezi partnery a blízkými přáteli. Kromě jiného však právě tyto výbuchy emocí budou stát v cestě uskutečnění plánů a dosažení úspěchu.

Přidá-li se sklon zveličovat a dramatizovat, můžete být později, s odstupem překvapený vlastním chováním, reakcemi nebo přístupem, který zmařil vaše sny, vztah nebo prázdninovou pohodu. Nesnažte se proto v následujících týdnech řešit věci s horkou hlavou, poháněn vztekem nebo chutí někomu něco hezky vytmavit nebo „vrátit".

Jemnější stránka, chápavější, klidnější část vašeho Já bude utlumená. To vše naznačuje, že bude obtížné být otevřený jiným názorům, odlišnostem, způsobům. Vše uvidíte pouze z omezeného úhlu pohledu, který nedovolí vnímat širší okolnosti, působící vlivy ani alternativní možnosti.

 

9.7.2017 Úplněk

Úplněk se zaměří na dlouhodobé plány a sny, které zatím dřímají a nejsou realizované. Úplněk přináší témata odpovědnosti, pečlivosti, vytrvalosti a odhodlání, s nimiž přistupujete ke svému životu, plánům a snům.

Bohužel však Luna není dobře aspektovaná, což znamená, že problém budou vaše reakce. Budete podrážděnější, bojovnější, agresivnější, s pocitem, že máte přece právo... (si něco vzít, osvojit, mít, apod.). Vhodnější je se tentokrát raději uchýlit do soukromí a omezit kontakt s druhými lidmi, abyste se vyhnuli konfliktům.

Přesto budete moci konstelaci úplňku využít k odhalení spojitosti mezi svými sny, plány a očekáváními, vlastními brzdami, kvůli kterým jste ještě nedosáhli realizace svých snů. Budete moci okrýt vzorce objasňující tendenci být sám sobě nepřítelem, který nejvíce působí na váš život.

Úplněk ovlivňuje konjunkce Pluta, která vyzdvihuje důležitost transformace sebe sama, vnitřního prožívání, emocionálních vzorců. Důvodem je objevení a uvolnění lepší verze vašeho Já. Pluto sice může vyvíjet tlak, který je nepříjemný, ale snaží se dostat z vás to nejlepší. Tlak, který vnímáte, často souvisí s tím, že se nechcete pustit své staré, omezené, nefunkční verze.

Přidá-li se opozice Marse, budete citlivěji vnímat názory ostatních jako osobní kritiku či dokonce útok. Úplněk odkrývá, v čem, kde, jak sami sobě nejvíce škodíte, přináší také tlak na uvolnění těchto vnitřních bloků. Výsledkem proto může být tendence obhajovat se, chránit se, což povede k hádkám a konfliktům. Kvadratura Jupitera vše umocní tím, že budete naopak očekávat pochvalu, povzbuzení, jemné zacházení, i za cenu neupřímnosti.

Přesto Neptun podpoří vaši schopnost vnímat skutečné pocity a úmysly, své i ostatních lidí. Pomůže vám uvědomit si, že jestliže překonáte strach opustit své staré Já, staré pocity, vzorce i zranění, může dojít k rozvoji toho nejlepšího ve vás.

 

24.6.2017 Nov

Novoluní v Raku přináší velké změny nálad, intenzivnější citlivost, vnímavost až přecitlivělost. Díky tomu si však budete moci snadněji všimnout převládajících nálad, které ovlivňují nejen vás, ale také celý váš život. Na druhou stranu můžete energii novoluní využít k odpoutání se od všech emocionálních stop, pocitů, nálad, které nyní můžete nechat za sebou.

Současně nov přináší možnost prověřit závazky, případně i pouta, které máte k jiným lidem. Nejsilnější vazby a závazky, které je vhodné prozkoumat, jsou vztahy s rodiči, partnerem, přítelkyní, případně se sourozenci.

Nov přináší období, kdy bude snadnější odhalovat, jaké pocity nebo emocionální vzorce, stopy, vám brání, abyste se pohnuli ve svém životě nebo vztahu dál. Novoluní odkryje vaše emocionální potřeby. Stačí si uvědomit, že vy jste jediní, kdo opravdu ví, co vlastně potřebujete k tomu, abyste byli šťastní.

Mohou se také vynořit bolestivé vzpomínky. Přesto nov přináší příležitost odpoutat se od minulosti a pustit se situací, událostí, prožitků, které už skončili.

Konstelace novu také prozrazuje, že zlost, vztek, agrese, které mohou souviset s vyplavujícími vzpomínkami, budou mít tendenci obracet se dovnitř. Výsledkem může být onemocnění, bolest, nehoda či úraz. Doporučuji pokusit se své pocity verbalizovat a komunikovat. I kdyby šlo pouze o to, vypsat své pocity na papír, pokud se nemáte komu svěřit.

Problémem může být, že místo vyjádření a sdílení svých pocitů budete projevovat pouze své ego. Ego má však tendenci potlačit skutečné emocionální potřeby. Novoluní naznačuje, že navíc hrozí, že se upnete k něčemu, co bude pouze náhražkou než skutečným naplněním opravdových emocionálních potřeb. Tím se však uzavřete do začarovaného kruhu, který neumožní, abyste se cítili líp.

Nov je vhodné využit k poznání svých niterných potřeb, naučit se je projevovat, komunikovat a tím potvrdit i sebe sama, respektování vlastních pocitů a jemného vnitřního světa.

 

9.6.2017 Úplněk

Úplněk vyzývá k prověrce vír a přesvědčení. Na základně jakých přesvědčení, názorů stavíte svůj život? Čemu věříte? Mají vaše víry, přesvědčení a názory stále svou platnost? Úplněk přináší dny vhodné k překročení vlastního stínu, rozšíření hranic a zrušení omezujících soudů.

Díky konstelaci úplňku si můžete ověřit, zda jste nezaparkovali svůj život v zóně bezpečí a jistot. Někdy se pak může stát, že život ztratí na dobrodružnosti, vytratí se opravdové prožitky, zkušenosti, které by vás obohacovaly. Život je o neustále proměně, růstu, vývoji, což není možné, pokud se pevně držíte toho, co máte zaručené, jisté, pevně usazené, strnulé.

Úplněk přináší příležitost osvobodit vědomí a získat nový pohled na svět, život, sebe. Díky tomu se začnou vynořovat potlačené potřeby, které se budou prát o své právo na naplnění. Můžete proto procházet vnitřním konfliktem mezi tím, co cítíte, že potřebujete vy osobně a očekáváními i přáními ze strany druhých lidí.

Úplněk tak přinese dny plné napětí ve jménu udržení starého známého omezujícího pořádku a uvolněním, změnou zažitého, prolomením stereotypu, rutiny a šedi. Někdy je potřeba porušit pravidla, aby mohlo vzniknout něco nového.

 

25.5.2017 Nov

Konstelaci novoluní lze vnímat jako výzvu k odpojení se. Vezměte si digitální a informační volno, odpojte se od internetu, mobilu, televize, počítače a zkuste v tomto týdnu jednoduše vypnout. Nepříjemnosti, které můžete v tomto období a následujících týdnech pocítit, vychází z přehlcení. Projevem může být neklid, nervozita, podrážděnost, ale také nespavost, neutichající vír myšlenek, únava, apatie, nesoustředěnost.

Místo toho, abyste se snažili probrat svou mysl k činnosti, vypněte. Odpojte se na chvilku od světa.

Novoluní také zesílí působení psychiky na tělo, což znamená, že pokud sami nenasloucháte své duši, bude volat po pozornosti důrazněji. Zvolí k tomu jako nástroj tělo. Fyzické nepohodlí od únavy přes nachlazení, bolest, dýchací potíže nebo angíny až po vyčerpání nebo snad i zhroucení budou známky toho, že byste se skutečně potřebovali stáhnout a pozornost nasměrovat dovnitř, do sebe.

Možná si připadáte, že na vás tlačí termíny, musíte učinit rozhodnutí, vybrat si co dál, ale novoluní prozrazuje, že momentálně je takový přetlak, že oslabuje mentální schopnosti, s čímž souvisí i schopnost rozhodovat se, koncentrovat se, analyzovat, dedukovat, či vůbec jakkoli smysluplně zvážit možnosti. Přesto, když si v těchto dnech uděláte volno od internetu, sociálních sítí, mobilu a projdete informační dovolenou, ucítíte pozitivní účinky, které se rychle dostaví.

 

10.5.2017 Úplněk

Úplněk posvítí na části vašeho já, které běžně uchováváte hluboko uložené. Těchto částí Já si raději nevšímáte, protože nezapadají do obrazu, jak byste chtěli, aby vás ostatní vnímali. Přesto úplněk přináší možnost přijmout odmítanou či dokonce zavrhovanou část sebe sama a udělat další krok k vlastní celistvosti.

Pokud je vaše Já rozdrobené na části, které máte rádi a které nemáte rádi a odmítáte je, veškeré snahy o životní pohodu, spokojenost, fungování a štěstí budou marné. Během úplňku můžete uvidět své skryté a hluboko uložené emoce, které vás přesto silně ovlivňují. Proto se emoce, pocity a vnitřní stavy zesílí. Bylo by chybou snažit se je přímo potlačit nebo se jim vyhnout.

Úplněk ve štíru přináší možnost porozumět sám sobě a dozvědět se o sobě něco víc. Důležité je přijmout zprávu, protože posel buší na dveře. Nicméně nepodlehněte vlivu silných emocí a nenechte se strhnout k neuváženým reakcím. Během dnů kolem úplňku nebudou problém silné emoce, ale způsob, jakým reagujete.

Nastává ideální doba očisty. Očista může proběhnout na vnější, fyzické a hmotné úrovni jako úklid, uzdravení nebo nemoc. Očista může proběhnout na vnitřní, emocionální úrovni jako uvědomění si vnitřních pocitů nebo jako emocionální bouře. V neposlední řadě může očista proběhnout na duchovní úrovni jako vnitřní proměna a transformace nebo fixace starých vzorců.

Novoluní 26.4.2017 vybízelo k odpočinku a nabírání sil. Aktuální úplněk vás již vybízí k dalšímu pokračování na cestě. Záleží na tom, zda přijmete zprávu od svých pocitů a vnitřních emocionálních stavů nebo se k nim otočíte zády a budete je přehlížet, potlačovat nebo schovávat hluboko v sobě. Také záleží, zda se necháte emocemi a silnými pocity strhnout nebo se jim budete spíše snažit porozumět a dát do souvislostí s vaším životem, lidmi, událostmi, situacemi, které se v něm opakují. Kterou cestou půjdete vy? Přijmete zprávu od svých pocitů nebo se k nim otočíte zády? Soustředíte svou pozornost nebo se raději budete chtít rozptýlit sexem, jídlem, televizí, alkoholem, abyste nemuseli myslet na to, čemu se chcete nejvíce vyhnout - sami sobě?

 

26.4.2017 Nov

Konstelace novoluní poukazuje na přechod, který právě probíhá. Novoluní přesouvá pozornost na radosti života, užívání si jídla, těla, smyslových prožitků. Nov přináší klidnou sílu býka, který nikam nespěchá. Nastává čas se na chvíli zastavit, spočinout v přítomném okamžiku a jednoduše být. Novoluní přináší čas odpočinku a nabírání sil.

Období do dalšího úplňku je možné využít pro rekapitulaci, přičemž je dobré pustit se toho, co máte za sebou a nachystat se na cestu k dalšímu cíly, který se díky klidné rozvaze více ujasní.

Během následujícího týdne se uvolní i pocity osamělosti, opuštěnosti, možná také nedůvěry a strach ze vztahů, ze zklamání. Místo toho si můžete všimnout větší smyslnosti, chuti do života, chuti seznamovat se a být s druhými lidmi.

Končí období, které nabízelo možnost prozkoumat vnitřní touhy srdce, sledovat vyšší principy a odhalit své lepší stránky. Uplynulé období teď odhalí své plody. Máte na čem stavět? Vybudovali jste pevné základy? Činili jste moudrá rozhodnutí? Nebo jste naopak hledali snadnější cesty, zkratky a jednodušší řešení?

 

11.4.2017 Úplněk

Témata úplňku můžete vnímat jako symptomy, kterými se projevuje konstelace úplňku. Aktuálně půjde o téma mužské a ženské energie, dalo by se také říci konflikt hlava - srdce. Napětí, které během týdne kolem úplňku ucítíte, bude mít zdroj ve zdánlivé protichůdnosti mezi vlastním Já a těmi druhými. Na jednu stranu můžete vnímat silnější potřebu po blízkosti, partnerství, lásce, vztahu. Na druhou stranu si můžete povšimnout potřeby sebeprosazení a sebepotvrzení, které hledáte možná právě ve vztahu. Úplněk otevře téma vlastního místa mezi ostatními lidmi. Úplněk přináší podnět k zamyšlení a prozkoumání, že druzí lidé jsou zrcadlem, v němž vidíte odraz sebe sama.

Další symptom, téma úplňku je konflikt mezi vytvořením a udržením harmonie, klidu, upravenosti a bezohledností, netrpělivostí a bojovností na straně druhé. Můžete se během úplňku zamyslet, kdy se vzdáváte sebe sama kvůli udržení přijetí nebo souhlasu druhých? Jakou cenu platíte za udržení klidu a harmonie? Dokážete se prosadit ve vztahu (s kamarádkou, partnerem, rodičem) nebo raději vždy ustoupíte a mlčíte, aby byl klid?

Dny kolem úplňku mohou být velice emotivní, což může mít za následek impulzivní kroky, které mohou mít dalekosáhlý dopad. Konstelace úplňku však tentokrát vyžaduje, abyste hledali zdroj potíží sami u sebe, v sobě.

 

12.3.2017 Úplněk

Během březnového úplňku je možné zaznamenat, co je třeba vyléčit. Nejde pouze o fyzické tělo a jeho problémy, ale také o vnitřní pocity, bloky, zranění. Nastane vhodná konstelace k odkrytí i uzdravení záležitostí, které vás tíží či omezují. Dokonce ještě téměř týden po úplňku bude velmi dobré období na to, všimnout si oblastí, které volají po vaší péči. Tyto záležitosti na sebe upozorní např. potížemi, překážkami nebo omezeními, kterými budou přitahovat vaši pozornost.

Zkuste věnovat chvilku svého času a všimnout si během úplňku, co potřebujete změnit. Úplněk přináší potřebu očisty, uzdravení, které pomohou opět uzemnit a současně zbystřit. Zejména pokud se věnujete vnitřní práci na sobě, osobnímu a/nebo duchovnímu rozvoji. Abyste skutečně rozvíjeli potenciál svého já a své duše, je třeba být schopný vnímat pravdu a skutečnou podstatu věcí, včetně sebe sama, což je nejobtížnější. Právě úplněk vás nyní vybízí k větší bdělosti a tím i tvořivosti.

Součástí úplňkové konstelace je i retrográdní Venuše, která vybízí ke spojení s ženskou energií, vnitřní ženou, animou. Záležitosti kolem lásky, vztahů k druhým i k sobě samému získají na důležitosti. Není ideální čas začínat nový vztah nebo významnější etapu v milostném životě jako je např. svatba. Podobně se však vliv retrográdní Venuše dotkne i financí. V oblasti peněz momentálně není vhodné pouštět se do větších finančních transakcí, nákupů, což platí až do 15.dubna.

 

26.2.2017 Nov

Novoluní zahajuje krásné období, které lze popsat jako cesta splněných přání. Novoluní je spojené se zatměním slunce, což mu opět přidává na důrazu. Jelikož dojde k setkání Slunce i Měsíce společně s Neptunem, který vládne aktuálnímu novoluní, bude konstelace opět velmi silná a bude působit ještě několik dalších měsíců.

Novoluní přináší příležitost uzavřít velkou kapitolu vašeho života, jelikož nov otevírá zcela novou životní etapu. V následujících měsících až do srpna 2017 se můžeme chystat na velké změny. Důležitá v tomto procesu bude schopnost naladit se spíše na srdce než na rozum. Bude třeba vnímat a uvědomovat si vyšší principy, protože snaha plavat proti proudu přinese pouze zmatek a chaos. Mohli byste se ztratit ve snaze vyhnout se tomu, co se kolem vás děje. Bude třeba sebrat odvahu a pustit se navyklých způsobů myšlení, vnímání i reagování.

Nov umožňuje podívat se do temných zákoutí duše a zkoumat oblasti, které jsou jinak nedostupné. Jelikož novoluní v rybách zesílí citlivost, vnímavost, duchovnost, budou dny ovlivněné novem značně emocionální. Budete mít však příležitost objevit vyšší verzi sebe sama, pokud se odvážíte do neznámých končin svého nitra s důvěrou a klidem.

Navíc je konstelace obohacena o speciální hvězdu Skat, která je spojovaná se štěstím a dlouho trvající spokojeností. Hvězda je spojována s plněním přání. Skutečně nesmírně silná konstelace Slunce, Luna, Neptun, Skat poukazuje na transcendentální působení novoluní.

 

11.2.2017 Úplněk

Významný úplněk nastane v sobotu, což také znamená, že působení úplňku bude silnější a bude mít i delší dobu působení. Úplněk je doprovázený zatměním a prochází znamením Lva. Úplněk zesílí chuť se bavit, a to ve všech směrech. Můžete se zapomenout u hry na počítači, stejně jako prožít románek na jednu noc. Úplněk totiž zesílí i chuť na sex a flirtování. Nebudete mít sklon se příliš vázat, spíš budete mít tendenci ochutnávat a zkoušet. V pozitivním smyslu můžete působení úplňku využít ve tvořivých aktivitách, jako je umění, tanec, nebo např. vaření. Možná budete překvapeni, co všechno se vám díky zesílené kreativitě podaří. Úplněk vám může také připomenout, že byste do svého života měli zařadit více zábavy a her.

Pokud budete chtít, můžete využít úplněk k tomu, abyste se dozvěděli opět něco víc sami o sobě. Úplněk aktivuje a posune daleko více do popředí různé způsoby sebevyjádření, tzn. jak se ukazujete světu a druhým lidem, jak se projevujete, ale také kterou část nebo tvář sebe sama ukazujete.

Úplněk přináší popostrčení, abyste vyzvedli více svou přátelskou a hravou podstatu. Konstelace totiž vyzdvihuje také skrytý konflikt, který můžete najít ve svém vztahu. Jedná se o prosazení více sebe, vlastních zájmů, než vnímání vztahu jako týmu, kdy jsou vaše vlastní zájmy rozšířené a obohacené o zájmy partnera. Tyto a podobné konflikty se mohou během dnů kolem úplňku projevit více dramaticky.

Úplněk s sebou přináší možnost změny, kterou je možné uskutečnit tvořivým, hravým a tedy i zajímavým způsobem, který vás bude bavit. Co konkrétně změnit nebo v jaké oblasti vám poradí osobní astrolog podle toho, co úplněk aktivuje konkrétně ve vašem osobním horoskopu. V obecné rovině se zkuste zaměřit na to, jak se projevujete, jakou část - tvář - stránku sebe sama ukazujete a kterou se naopak snažíte potlačit. Možná je čas přijmout všechny své části, přijmout sebe sama celého, spřátelit jednotlivé části sebe sama a využít daleko více potenciálu a možností, které se vám díky tomu otevřou.

12.1.2017 Úplněk

První úplněk roku 2017 přináší konstelace ovlivňující váš způsob života, jak komunikujete se světem i sami se sebou. V podstatě půjde o vnitřní konflikt mezi vnějším a vnitřním světem, mezi dosažením a stažením se, mezi tendencemi žít ve vnějším světě na očích ostatním a žít v soukromí, které se vyhýbá zájmům i zvědavosti druhých. Na jednu stranu bude lákat veřejný úspěch, možnost získat uznání druhých lidí, mít vliv na druhé lidi a získat moc, kterou si přejete. Konstelace úplňku však varuje, že ve většině případů jde momentálně o zkreslenou vidinu. V cestě leží podmínky, závazky, které v tuto chvíli nevidíte. Pozornost byste měli zaměřit do soukromého života, jelikož úplněk upozorňuje, že zanedbáváte nebo odkládáte některé z osobních záležitostí. Může jít o závazky, povinnosti, které máte vůči vám samotným a vlastnímu osobnímu životu. Možná jste se nechali strhnout nadšením, nápadem, vlivem někoho jiného a snažíte se proto žít život někoho jiného. Úplněk přináší zásadní konstelace, které mohou výrazně ovlivnit váš další život. Je pravý čas znovu obrátit pozornost sám k sobě a položit si rozhodující otázku: Co potřebuji já?

29.12.2016 Nov

Poslední novoluní roku přináší příjemnou energii. Novoluní je ideální pro plánování roku 2017, jaké jsou vaše cíle pro nový rok, čeho chcete dosáhnout, jaké máte plány či přání? Nov otevírá cestu intuici a vylaďuje vnitřní antény, ovšem navíc dodává vnitřní ukázněnost, odhodlanost, silnou vůli. Kromě jiného nov pootevírá dveře do budoucnosti, a pokud se dostatečně soustředíte, můžete zahlédnout, co vás čeká. Stačí se dostatečně uvolnit, vnitřně otevřít a nechat přijít vize odhalující budoucnost. Za další výhodu lze počítat Saturn, který umožňuje dosáhnout poznání a nalezení smyslu. Saturn je podpořený Jupiterem, což se projeví jako vytrvalost, trpělivost, hluboká víra a pochopení rytmu života a s tím spojených změn, ale také dosažení a úspěch. Na druhé straně pomáhá Uran překonat strach, stejně jako zastaralé vzorce i představy. Výsledkem je vytvoření prostoru, který definuje další rozvoj, svoboda, růst, poučení z minulosti a pokračování dál, vpřed. Konstelace novu doslova otevírá nové dveře, uvolňuje dřívější omezení i obavy, otevírá zcela nový prostor a přináší energii nových začátků. Energie je silná, trvanlivá a velice nápomocná. Skutečně ideální pro nové začátky nebo zahájení nové životní etapy.

14.12.2016 Úplněk

Poslední úplněk roku 2016 přichází v silné konstelaci magického obdélníku. Jeden z hlavních projevů úplňku budou nové cesty a otevírající se dveře. Možná však dříve zaznamenáte pocit, že dál prostě pokračovat nelze. Pocit, že narážíte do zdi, nic se neposouvá ani nerozvíjí, může být pouze upozorněním, že je čas udělat něco jinak. Právě zde však může ležet problém, na který úplněk jasně posvítí. Neschopnost nebo strach se pevně rozhodnout. Jasně definovat a vyjádřit své přání. Strach, že přijdete o to, co znáte. Strach z neznáma a ztráty jistoty. Konstelace úplňku je v zásadě příznivá. To, co vás bude brzdit, jsou zasunuté, potlačené pocity týkající se moci, ovládání, víry, nedostatečnosti, neschopnosti. Díky těmto pocitům se budete chtít skutečně držet zpátky a nebudete mít v úmyslu učinit rozhodnutí, co a jak dál.

Řešení je ztišit se, zklidnit. Začít naslouchat a otevřít se. Nechte odeznít první vlny myšlenek a pocitů, neboť až za nimi najdete důvěru, odvahu a skutečné vedení. Prvním krokem je vůbec připustit možnost změny a schopnost nebo připravenost otevřít se novým začátkům. Poslední úplněk roku vás připravuje na další období, které přináší nové cesty, způsoby života, možnosti.

29.11.2016 Nov

Novoluní přinese obtížné konstelace, které pocítíte jako duchovní blok. Všimněte si pocitu, že je obtížné podívat se pravdě do očí a ukázat také sám sebe v pravém světle. Buďte opatrnější na to, když budete někomu něco slibovat, k něčemu se zavazovat, nebo když někdo bude slibovat či přísahat vám. Lež a klam budou mít otevřené dveře. Citlivost i empatie budou výrazně oslabené. Několik dní kolem novoluní budete procházet neznámým územím bez vnitřního rádce i bez radaru. Chybějící navigace se projeví jako vnitřní otázka po směru v životě. Kam jít, jak dál v životě fungovat, jak se rozhodnout, čemu věřit?

Začátek adventu zahájí novoluní, které ukáže temnou stránku vašich pocitů. Objeví se pocity, kterým se raději vyhýbáte, ale které přesto mohou přinést mnoho odpovědí, jež hledáte. Tíživé pocity upozorní na zvyky, reakce, rozhodnutí, způsoby života, které nejsou v souladu s vaší pravou podstatou, vaším skutečným Já. Pokud dokážete naslouchat, budete moci najít klíč k uvolnění vnitřních bloků, k nalezení správné cesty v životě i klíč ke spokojenosti. V jiném případě mohou být první adventní dny poznamenané depresivními těžkými pocity nesmyslnosti, zklamání, osamělosti a bezcílnosti. Nov je obrovskou výzvou pro vaši víru. Prozkoumejte, čemu věříte vy. Čeho se nedokážete vzdát? Na čem lpíte? Co postrádáte? Co je příčinou zklamání nebo bojů, těžkostí ve vašem životě? Proč věříte, že se situace či vztah nemůže zlepšit nebo přinést výsledek?

14.11.2016 Úplněk

Pondělní úplněk přinese zesílený vliv, který je možné cítit obzvláště silně především několik dní před úplňkem. Může jít např. o větší projevy přírody, která na sebe upozorní, jako jsou déšť, mráz, sníh. Aktivují se však i pohyby pod zemí a může docházet k bouřím na moři nebo zemětřesením. Něco podobného však úplněk způsobí i uvnitř každého člověka. Je to dáno tím, že měsíc bude velice blízko zemi, čímž dojde i k zesílení jeho vlivu. Vnitřní bouři můžete zpozorovat jako silné vlny emocí, které se vzedmou jakoby z ničeho nic. Mohou naštěstí také stejně rychle odeznít. Zemětřesení se může projevit až fyzickým projevem, kdy síla emocí spustí fyziologickou reakci.

Úplněk přinese potřebu stability a jednoduchosti. Pomůže zpomalit a chvíli vnímat prostor kolem sebe. Snažte se probudit smysly a vnímat vůně, chutě, zvuky. Zkuste naslouchat svému tělu a poznat, co potřebuje. V těchto dnech může úplněk přinést větší chuť na dobré jídlo, čokoládu či sladkosti. Možná si všimnete, jak sami sebe omezujete nebo v čem jste na sebe přísní. Můžete najít témata k dalšímu zamyšlení či zpracování týkající se uzavřenosti, vnitřních zábran, omezení či zákazů, nebo lenosti, lhostejnosti a potíží s uspokojením, ať už kvůli problému najít trvalý vztah, nekonečnému hladu (nejen po jídle), nenasytné chuti na sex. Může jít o příznak hluboké a skryté bolesti, smutku, zklamání, zranění, které se snaží upoutat vaši pozornost.

Úplněk některým přinese upozornění, že je třeba čelit těmto vnitřním zraněním a získat zpět energii, talenty, možnosti, síly, které jsou jimi blokované. Úplněk vyzývá najít cesty, způsoby, jak přinést do života více stability, klidu a jednoduchosti. Je čas vytvořit více prostoru pro vychutnání a ocenění života, sebe sama i všeho, čeho se vám dostává. Např. zdraví, vztah, rodina, blahobyt, naděje, radost, děti, spokojenost, bezpečí.

Prvním krokem k nabytí stability, klidu a otevření se vnitřnímu potenciálu může být meditace v úterý 15.11.2016 v 18 hodin. Dalším krokem může být lekce jógy nebo vlastní práce na sobě formou

© 2018 Copyright a grafika Zuzana Musilová