Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Novoluní.

Astrotipy 2021 jsou zpět. Nov objasňuje změny, kterými právě procházíme. Více v novém astrotipu.

 


Fuk Luk Sau

Publikováno: 19.12.2012

Postavy Fuk Luk Sau jsou troj-symbolem vyjadřující vědomosti, zdraví a úspěch. Fuk Luk Sau jsou v Asii nesmírně rozšířeným symbolem, kterému se dostává velkého respektu a úcty. Symbolicky jsou zdrojem harmonie, požehnání a lidského tepla.Fuk_Luk_Sau

Nemají náboženský význam, jako spíše lidský, nestaví se jim oltáře ani se božsky neuctívají. Jsou lidskými symboly zdraví, úspěchu, vlivu, zajištění a sjednocení.

Fuk

Fuk představuje šťastný, úspěšný život a přináší dar štěstí. Na jeho pravé paži bývá znázorněno dítě nesoucí ingot případně jen ingot samotný. Ingot symbolizuje bohatství. Fuk je patronem šťastné rodiny a dětí.

V pravé ruce nese svitek všech moudrostí, který symbolizuje vzdělanost, učenost a inteligenci. Moc energie Fuk se projevuje v komunikaci, řešení problémů i vztahových záležitostí.

Fuk vůbec nadmíru podporuje a chrání vztahy v rodině, mezi dětmi a rodiči, ale zahrnuje do svého vlivu také přátele a příbuzné. Fuk je studnicí moudrosti, pečující o opravdové vztahy, štěstí rodiny a vašich dětí.

Luk

Luk zajišťuje násobení hojnosti, přináší sílu, sebevědomí a prosperitu. Asiaté věří, že moc a peníze jsou dvě strany téže mince, a proto Luk nosí oficiální klobouk vysokého Mandarína a Ru yi, žezlo moci, v pravé ruce. Někdy drží velký ingot, symbol bohatství.

Luk má na starost hmotné zajištění rodiny, majetek, peníze i vliv rodiny coby spolku. Proto se trojice Fuk Luk Sau často objevuje v rodinných firmách, u živnostníků i velkých podnikatelů.

Luk stojí uprostřed. Dohlíží nad kariérou, prací nebo podnikáním a zajišťuje dostatek příjmů domácnosti.

Sau

Sau je ochráncem dlouhověkosti. Zlatá broskev, kterou drží, symbolizuje klidné stáří. Sau se opírá o Dračí hůl, která je symbolem používaným proti nemocem. K tomu také pomáhá Wu lou, jež je na holi připevněno.

Sau dohlíží na to, aby bylo zajištěno a ochráněno pevné zdraví, odolnost psychická i fyzická. Ochránce zdraví Sau se stará o to, aby každý člen domácnosti měl dostatek vnitřních sil k plnohodnotnému, dlouhému životu.

Dále by vás mohlo z Feng shui zajímat:

Další články o Feng shui.

Článek o Wu Lou.

E-shop s Feng shui talismany a symboly.

Zpět

© 2022 Copyright a grafika Zuzana Musilová