Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Novoluní.

Astrotipy 2021 jsou zpět. Nov objasňuje změny, kterými právě procházíme. Více v novém astrotipu.

 


Co přinese rok 2014 podle čínského horoskopu

Publikováno: 03.03.2014

Čínský rok ve znamení Dřevěného Koně začal 31. 1. 2014. V nauce Feng shui, v České republice známé pod názvem FengRok_dřevěného_koně_2014 šuej, se pracuje s energií, která je stále v pohybu. Tento pohyb a změny sleduje část nauky, které se říká Astrologické Feng šuej a jež se pravidelně probírá každý měsíc na přednáškách Feng shui. Do této složky Feng šuej se řadí i práce s čínským zodiakem a horoskopem. Své znamení si ověřte v kalkulačce v pravém menu - Čínský zodiak. Vyhledejte pak své znamení v následujícím článku a rychle zjistíte, jaký rok 2012 Vás čeká, na co se letos zaměřit z pohledu Feng šuej.

Rok 2014 je rokem Dřevěného Koně, začneme proto tímto znamením.

Kůň

Pravděpodobně nejšťastnější znamení roku 2014. Lidé narození ve znamení Koně jsou pod záštitou nejlepších Feng shui energií letošního roku. I když by se občas mohlo zdát, že se něco zadrhne, půjde jen o okamžité zdání. Opravdu vám energie roku přejí, tzn. že byste měli dosáhnout všeho, co si přejete. Měli byste jen více dbát na pokoru, rozvíjet schopnost dávat a nepodlehnout svodům pýchy. Doma by vám neměla chybět plaketa Tai Sui 2014 a vy byste měli nosit po celý rok u sebe Amulet Tai Sui. Na Jih postavte 8 nesmrtelných na drakovi na zajištění štěstí a úspěchu ve všech životních oblastech. Pokud se objeví překážky, které brání dosáhnout úspěchu, bude to projev nepříjemné energie 3 zabijáků. Proto postavte na Sever 3 nebeské ochránce, abyste předešli případným problémům. Své šťastné energie můžete aktivovat Kwan Kungem na koni na Jihu a Kuberou nebo Vojevůdkyní Hua Mu Lan na Jihovýchodě. Nebojte se mít pro rok 2014 velké plány, protože je můžete snadno realizovat. Skvělou energii načerpáte z trička Koně z  MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Z vonných tyčinek pro vás budou letos nejvhodnější bergamot, green Tea, vanilka, skořice, Nag Chandan, yatra, serenity.

Koza, Ovce

Lidé narození v roce Ovce jsou letos pod šťastnou hvězdou. Štěstí se projeví zejména v pracovní a obchodní oblasti a dále v rodinném životě. Napětí, hádky a konflikty, kterých bude rok 2014 přebujele plný, vás mohou sice také zasáhnout a potrápit, ale vy Ovce jsou pod ochranou hvězdy Zlatého božstva, která výrazně omezí projevy nepřátelských vibrací. Energii Zlatého božstva aktivuje Kubera, kterého postavte na Jih nebo Jihozápad. Na posílení pracovních a obchodních ambic a snah použijte Vojevůdkyni Hua Mu Lan. Postavte ji na Jihozápad tak, aby vjížděla do místnosti. Ženy by měli nosit Šátek možností, protože jim kromě příležitostí otevře mnoho zajímavých možností v životě. Pro ovce určitě jednoznačně důležitý Feng shui symbol Plaketa 3 ovce na horách, která podpoří kariérní a obchodní plány, zajistí potřebnou jistotu a bezpečí a navíc výrazně podpoří osobní energii zrozenců Ovce. Chraňte se před finančními ztrátami Trezorem Slon a nosorožec na Severovýchodě. Z pohledu Feng shui módy je skvělou volbou tričko Koně a tričko Dvojitý symbol štěstí z MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Z vonných tyčinek by vám neměli chybět skořice, archanděl Michael, sage, lilie, myrrha, OM, bliss, harmony.

Opice

Zrozenci opice budou muset v roce 2014 čelit zvýšenému množství hádek a konfliktů. Způsobí to konfliktní energie indikovaná hvězdou konfliktu, která znamení Opice doslova obklopuje. Lidé narození v roce opice by se proto měli zaměřit na podporu své popularity a věnovat zvýšenou pozornost vztahům s druhými. Snaha by měla být vyvíjena na vytvoření harmonie, jež zmírní negativní dopad konfliktní energie. Feng shui zaměřte především na ochranu před konflikty, nepřátelstvím, hádkami a spory. Zejména vážné hádky mohou způsobit velké problémy a dokonce mohou skončit před soudem. Stejně tak, jak vás obklopuje energie konfliktů, byste se i vy měli obklopit symboly jako Ohnivý meč, Hořící koule na lotosu, Ohnivé kolo. Celý rok noste u sebe Amulet harmonie a vyrovnanosti. Kvůli konfliktní energii budete letos pod značným stresem, který se může snadno odrazit na oslabeném organismu. Proto by vaše další kroky měly směřovat k prevenci nemoci podpořené Wu Lou přívěškem, případně klíčenkou. Podporu nabídne tričko OM velké a Mystický uzlík (www.mantra-fashion.cz). Snažte se držet horkou hlavu a rozbouřené emoce pod kontrolou a pravidelně čistěte prostor vonnými tyčinkami patchouli, levandule, borovice, OM, harmony, serenity.  Pokud zvládnete vyhnout se konfliktům, můžete se těšit zejména v pracovní oblasti na úspěchy.

Kohout

Kohouty čeká poměrně dobrý rok. Může se zdát, že věci jdou sami od sebe a stejně tak přichází zajímavé nabídky. Jste pod šťastnou energií, proto byste si měli velice dobře ujasnit, co si letos přejete dosáhnout, prožít nebo získat. S velkou pravděpodobností dostanete příležitost si svá přání zrealizovat. Určitě si své štěstí pojistěte plaketou Tai Sui na Jihu. Energii vítězství podpořte klíčenkou Kůň a na Západ postavte Jadeitového císaře. Na Jih postavte 8 nesmrtelných na drakovi a do kanceláře nebo na pracovní stůl postavte Dva draky s perlou. Mělo by se vám dařit v mnoha směrech, snažte se tedy roku 2014 využít. Pro své projekty a činnosti byste měli získat podporu i pomoc od lidí kolem vás. Může se vám dostat protekce či jiných výhod vlivu důležitých lidí. Mladší ročníky a studující by měli určitě podpořit své studie a osobní rozvoj Kaprem u dračí brány na Západě. Na podporu osobních energií pro vás bude důležité tričko Tara a tričko Prosperita z MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Vonné tyčinky pomohou čistit energii prostoru a umožnit maximální využití dobrých energií v roce 2014, používejte např. bergamot, cedr, myrrha, nag chandan, yatra, zelený čaj.

Pes

Zrozenci Psa se musí připravit na náročný rok. Nejenom že jsou v obležení hvězdy konfliktů a hádek, ale současně se negativní dopad posiluje o přímé působení Žluté 5, což je nesmírně škodlivá energie. Psi proto čeká rok plný nepříjemností, obtížného vycházení s druhými, neshody, ale také rizika finančních ztrát a problémů. Feng shui výrazně doporučuje Pagodu 5 elementů a Zelení Pi Yao na oslabení vlivu Žluté 5 a Kuberu, který pomůže potlačit nepříjemnosti a podpoří schopnost překonávat překážky, využít nepříznivé postavení ve výhodu. Jako osobní talisman zvolte klíčenku Kalachakra s HUM a lotosem. Je třeba být připravený na potíže, které se vám letos postaví do cesty častěji než jindy. Trpělivost ve vztazích bude nesmírně důležitá a přinese vám mnoho užitku. Snažte si nebrat věci příliš osobně a dívat se na věci i z jiných stran. Zkuste najít ve všem něco dobrého, protože to vám umožní snadněji najít řešení a cestu ven z problémů. Na pomoc můžete zvolit Prapor vítězství, který podpoří vaše snaha o úspěch ve vašem snažení i kariéře. Osobní odolnost a vytrvalost podpoříte tričkem Tara a na překonávání potíží a problémů noste tričko Ganeša. Trička s mantrami a symboly najdete na MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Čištění prostoru bude pro Feng shui vašeho roku 2014 také důležité. Pravidelně, nejlépe denně, prozvoňte byt, kancelář nebo obchod Zvonem s pagodou a vonnými tyčinkami aloe vera, skořice, santal, borovice, OM, natural.

Prase, Vepř

Vepři buďte v roce 2014 velice opatrní. Raději se snažte odložit důležitá rozhodnutí, plány a nezačínejte důležité projekty. Není vhodný čas ani na významné události jako je svatba, stěhování, změna práce apod. v roce 2014 budete totiž pod vlivem 3 nesmírně nepříznivých vlivů, kterými jsou Žlutá 5, hvězda krádeží a 3 zabijáci. Nejsilnějším projevem negativního zatížení budou finanční ztráty, problémy s penězi a majetkem, nehody a nečekané výdaje. Věnujte proto více pozornosti zabezpečení domácnosti a vyhněte se nadměrnému utrácení. Raději se snažte udržet finanční rezervy v pohotovosti. Pro vaše feng shui budou důležité symboly Slon a nosorožec s vodní koulí u hlavních dveří, Pagoda 5 elementů naplněná hlínou na SeveroZápadě a Plaketa 3 nebeští ochránci na Sever. Osobní energii si podpořte mantrami na tričku 4 nebeští králové a tričkem Ganeša z MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Feng shui vaší domácnosti pomůžete čištěním energie, např. vonnými tyčinkami ambra, borovice, cedr, serenity, nag chandan, aroma therapy.

Krysa, Myš

Lidé narození v roce Krysy budou mít na své straně vlivy, které umocní vše, co vás potká. Bude se vám dařit budovat cestu k úspěchu a lepším zítřkům, na které si však budete muset počkat. Výsledky se totiž nemusí objevit v letošním roce. Rok 2014 je o práci na dlouhodobých cílech a investicích do své budoucnosti. Nevyužijete-li tento vliv, bude vám chybět. Těžko doženete něco, na co jste měli myslet právě v letošním roce. V roce 2014 zažijete mnohá dobrodružství, jde o rok akce, rok cesty. Máte možnost navázat důležité vztahy, strategické smlouvy i rozšířit podnikatelské zdroje. Bohužel jste během celého roku v přímém konfliktu s Tai Sui, vládcem roku 2014, proto byste měli být velice opatrní. Noste u sebe talisman Tai Sui a na Jih pověste Plaketu Tai Sui 2014. Nebezpečí indikuje také hvězda přírodních katastrof, budete tedy potřebovat Plaketu Bohyně Bílého Deštníku. Do třetice jste zasaženi energií Tří zabijáků, jejichž energii odvrací Tři nebeští ochránci s ohnivým mečem. Na podporu finančních příjmů postavte Strom požehnání do obývacího pokoje. Energii vašeho roku podpoříte nošením trička Koně a trička Netopýr Štěstí z MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Z vonných tyčinek jsou pro vás nejvhodnější borovice, green tea, mandala, santal, natural, yatra, skořice.

Býk, Buvol

Býci se mohou těšit na příliv nesmírně silné energie vitality, zdraví a úspěchu. Abyste mohli čerpat příliv dobrých a prospěšných věcí v roce 2014, noste u sebe Amulet hojnosti 2014. Budete ho potřebovat, protože máte sice vynikající osobní vyhlídky, ale současně jste zasaženi nepříjemnými energiemi. Jde o jinové, konfliktní až agresivní energie, které budou útočit zejména na vaše zdraví, peníze a příjmy. Budete muset posilovat svou energii, i když se vám zpočátku může zdát, že to není nutné, jelikož budete cítit příliv silné osobní energie. Nebudete-li ji však chránit a posilovat, budou se naskytovat mnohé příležitosti, které vás o vaši silnou energii budou připravovat. Vhodným posilovačem energie jsou trička MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Pro vás nejvhodnější Tričko OM slunce a tričko OM velké - na posilování osobní energie a tričko 4 nebeští ochránci (trička jsou v několika barevných variantách, případně i s dlouhým rukávem). Udržet svou energii silnou vám pomůže i Šátek se sútrou srdce. Na Sever postavte Tři nebeské ochránce. Na SeveroVýchod pověste Plaketu Slon a nosorožec s mantrou. Z osobních Feng shui talismanů bude nejdůležitější Wu Luo s mystickým uzlíkem a mincí přívěšek (klíčenka). Z vonných tyčinek budete v roce 2014 nejvíce potřebovat ambra, borovice, archanděl Michael, yatra, bliss, nag chandan, OM.

Tygr

Zrozenci tygra se mohou těšit na velké peníze v novém roce 2014! Z širšího pohledu Feng shui energií budou tygři ohroženi dvojitou energií ročních konfliktů a energií zlodějů a podvodníků. Buďte proto opatrnější a nedůvěřujte každému na potkání. Nejvíce ohrožené jsou totiž právě vztahy a zdraví, i když kariéra, pracovní oblast a finanční situace jsou pro vás dobré. Noste během roku u sebe přívěšek Wu Luo s mystickým uzlíkem a mincí (nebo klíčenku). Na SeveroVýchod postavte Bílou Taru na podporu zdraví. Noste šátek Koně, protože vládnoucím znamením je Kůň, který je současně váš spojenec. Můžete tím sdílet jeho skvělou energii roku 2014. Doplňte si šatník tričkem Koně z  MANTRA FASHION (www.mantra-fashion.cz). Na odklonění energie zlodějů postavte na SeveroVýchod Plaketu Slon a nosorožec s mantrou. Do obývacího pokoje postavte Kuberu, abyste mohli čerpat z bohatství roku Dřevěného Koně. Na podporu rozvoje kariéry a pracovní oblasti dejte na pracovní stůl Strom požehnání. Největší užitek z osobních Feng shui talismanů vám v roce Koně 2014 přinese klíčenka Kůň. Z vonných tyčinek pro vás budou mít největší užitek bergamot, vanilka, green tea, ambra, mandala, bliss, cedr, magnolie.

Králík, Zajíc

Lidé narození v roce Králíka mají před sebou vyrovnaný rok. Energie jsou rovnoměrně zastoupeny dobrými i horšími vlivy. Z těch špatných jde zejména o nemoci a oslabení zdraví, které je třeba podpořit Wu luo dlouhého života. Wu Luo postavte na Východ. Noste během roku přívěšek Wu Luo s mystickým uzlíkem a mincí (klíčenka). Osobní energii můžete podpořit léčivým symbolem Antahkarana na tričku Antahkarana (www.mantra-fashion.cz), abyste se stále chránili proti onemocnění. Větší pozornost v roce 2014 věnujte prevenci a nepodceňujte drobné zdravotní neduhy. Září na vás hvězda štěstí, která projeví svůj vliv zejména v pracovní oblasti a v získání důležitého mentora. Může jít o protekci v práci, poradce v osobním životě nebo duchovního učitele na poli duchovního rozvoje. Podpořte tuto energii Ochráncem úspěchu. Na pracovní stůl si položte Ru Yi na podporu kariéry a obchodu. Sepište svá přání či cíle pro rok 2014 na červený papír a vložte je do Zelené Tary, kterou usadíte na Východě. Růst příjmů a zisků posilněte Slepicí na vejcích. Z vonných tyčinek pro vás budou nejužitečnější vanilka, bergamot, green tea, aroma therapy, ayurveda, chakra, myrrha.

Drak

Draci zažijí v roce 2014 velký úspěch. Budete mít však sklon se snadno rozčílit a být značně podráždění. Kromě jiného se to bude odrážet na vašem zdraví, které budete svou vnitřní podrážděnosti a nespokojeností oslabovat. V podstatě však nebudete mít mnoho důvodů k rozčilenosti. Noste u sebe talisman Hořící kolo na zmírnění vnitřního ohně popudlivosti. Odstranění vnitřních bloků podpořte tričkem Ganeša s krátkým nebo dlouhým rukávem (www.mantra-fashion.cz). Dobré vlivy pro rok 2014 podpořte červeným tričkem Prosperita (www.mantra-fashion.cz). Rozsvěcujte na JihoVýchod lampičku a zapalujte zde svíčky po celý rok. Na zmírnění negativních vlivů popudlivosti umístněte do obývacího pokoje Jadeitového císaře se zvonkohrou. Letos byste měli podniknout preventivní vyšetření a zaměřit se na podporu imunitního systému. Lepší je prevence než léčba vzniklého problému. Z pohledu Feng shui je čas věnovat pozornost kariéře a podpořit svůj pracovní úspěch. Podnikáte-li, neměla by vám v kanceláři chybět Plaketa Bílý Jambala. Jambala podpoří autoritu, vliv, obchodní úspěch a stabilitu na obchodním trhu.  Pohybujete-li si v silně konkurenční oblasti a jste vystaveni vysoké míře stresu, postavte do kanceláře Kwan Kunga s knihou. Oslabené osobní energie pročišťujte pravidelně vonnými tyčinkami aloe vera, chakra, ayurveda, serenity, cedr, anděl strážný. 

Had

Lidé narození v roce Hada budou v roce 2014 výbušní. Jako by vnitřní napětí vybuchovalo nekontrolovatelně a někdy dokonce i na sebemenší podněty. Napětí a výbušnost, tendence se rychle pohádat a nechodit daleko pro prudké slovo bude mít na svědomí hvězda hádek, která na vás letos přímo působí. Kromě jiného bude vaše osobní energie poměrně slabá, což se může odrazit na řadě problémů, ať zdravotních, partnerských nebo emocionálních. Feng shui amulet na zmírnění cholerického naladění, impulzivity a vznětlivosti je Amulet harmonie a vyrovnanosti. Na podporu oslabené osobní energie noste u sebe Klíčenku Hořící kolo a Přívěšek Wu Lou. V roce 2014 však můžete pocítit dopad hvězdy Nebeské pečeti, která se projeví jako nové příležitosti a velký úspěch. Bude jen potřeba snažit se dostat vlastní emoce pod kontrolu a ventilovat je například sportem. Na podporu velkého úspěchu a snížení vnitřního napětí noste tričko červená Prosperita (www.mantra-fashion.cz). Na podporu pracovního úspěchu budete potřebovat Klíčenku Kůň a na pracovním stole Koně větru. Na pročištění podrážděné energie používejte vonné tyčinky levandule, borovice, patchouli, lotos, serenity, tranquility.

Z Feng shui by Vás mohlo zajímat:

Další články o Feng shui.

Přednášky, workshopy a semináře Feng shui.

Zpět

© 2022 Copyright a grafika Zuzana Musilová