Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Novoluní.

Astrotipy 2021 jsou zpět. Nov objasňuje změny, kterými právě procházíme. Více v novém astrotipu.

 


Terapie ve Feng Shui Terapie

Publikováno: 12.01.2016

Terapie ve Feng Shui Terapii probíhá dvojím způsobem. Začíná se komunikačním a propracováváme se k hlubinnému způsobu práce. Co to znamená:

Důvěra_terapie_psychologPro terapii je důležitá otevřenost, upřímnost a především důvěra. Důvěru nelze získat ani darovat, je potřeba ji vybudovat. K tomu je nutný čas. Bez vybudované důvěry není možné udělat pokrok v osobním rozvoji, duchovním růstu ani ve zpracovávání traumatických událostí.

Pro vybudování důvěry potřebujeme s klientem získat více času, ale současně potřebujeme tento přípravný čas smysluplně využít. První část osobní práce proto zahrnuje rozhovory, během kterých řešíme základní a většinou praktické záležitosti všedního života. Záležitosti se týkají práce, rodiny, vztahů.

Rozhovory jsou kombinací koučinku a psychologie. Vždy převažuje ta část, která je pro danou situaci nebo čas nejdůležitější. Skvělým pomocníkem je rentgen duše, osobní horoskop, který je průvodcem na naší cestě a objasňuje určité životní události, zvyky, vzorce chování. Více si přečtěte v článku Rentgen duše.

Během první fáze si klient v praktickém životě ověřuje poznatky a informace, k nimž jsme během společné práce dospěli. Pokroky mohou být velice rychlé a znatelné i pro okolí klienta. Právě získané pokroky a vlastní zkušenosti klienta získané použitím výsledků naší práce v praxi pomáhají vybudovat opravdovou důvěru a následně motivují k další práci.

Díky vystavěné důvěře můžeme postoupit k hlubší práci, která spočívá v psychoterapii. Psychoterapie je nástroj léčení zranění duše, získání větší sebedůvěry, hlubinného řešení vnitřních konfliktů i zásadních životních událostí. Psychoterapii lze využít také pro hlubší poznání sebe sama a k naprostému pochopení sebe sama.

Terapie_psychologHlubší část terapie probíhá vždy na lůžku, kdy klient leží se zavřenýma očima přikrytý dekou. Deka pomáhá zajistit větší pocit bezpečí a omezit pocit studu, případně pocit ohrožení nebo obnažení duše. Deka nabízí symbolické soukromí, které si klient udrží i během cesty do hlubin jeho psychiky. Zavřené oči během terapie pomáhají sestoupit hlouběji do nitra až k jejím nejskrytějším obsahům. I díky zavřeným očím je vhodnější poloha vleže.

Hlubší část terapie je vhodné opakovat jednou za 4 týdny. Jde o skutečně hlubinnou práci na sobě, která potřebuje čas k dozrání a usazení se. Čtyři týdny jsou ideální časový úsek, který umožňuje dostatečné vstřebání získaných poznatků i zkušeností z vnitřní hlubinné terapie. Kratší čas neposkytuje dostatek prostoru a delší čas vytváří zbytečnou prodlevu.

Předchozí část, komunikační terapii formou rozhovorů je možné opakovat častěji, např. jednou týdně. Záleží na možnostech klienta. Přesto se osvědčuje také alespoň ze začátku delší rozestup, který umožní využít získané informace a poznatky z terapie a ověřit jejich platnost, použitelnost v každodenním životě. Díky tomu klient získá další zkušenosti, které jsou cenné pro vytvoření důvěry i motivace k další společné práci.

Osobní zkušenosti ověřující smysluplnost a užitečnost naší práce jsou nejdůležitějšími pomocníky v práci na sobě. Bez osobních zkušeností je obtížné dělat jakékoli pokroky, natož činit v životě změny.

Díky mému systému práce s klientem v rámci terapieTerapie_osobní_růst je možné velmi přirozeně, plynule a vždy v pravý čas dělat potřebné životní změny. Tyto změny klient nevnímá jako nutnost, k níž je donucen okolnostmi, ale začne je sám očekávat a především se na změnách aktivně podílet.

Změny v životě učiněné vědomě a na základě vlastního rozhodnutí jsou významné. Člověk se necítí pod tlakem životních starostí nebo událostí, ale naopak vnímá je jako své přání a především vnímá svou připravenost ke změně, což jen umožňuje, aby změna byla trvalá a opravdová.

Během celé spolupráce své klienty podporuji, věřím v jejich potenciál, a to často i v případě, že člověk sám nevnímá či si neuvědomuje své možnosti, talenty, nadání nebo schopnosti. Vše se snažím co nejvíce vysvětlit a s klientem probrat každou zkušenost, událost, situaci co nejvíce, aby člověk získal maximální porozumění a náhled. Díky tomu se také posiluje sebedůvěra a sebejistota, kdy člověk začíná jasněji vnímat své místo v životě. Navíc člověk nabývá skutečné porozumění sám sobě, svým pocitům, myšlenkám, reakcím i tendencím k určitému chování. Získaný pocit bezpečí je zárukou postupného zlepšování života a jeho správného nasměrování.

Sdílejte, prosím, článek se svými přáteli. Děkujeme.

 

Související články na téma Terapie najdete níže:

Rentgen duše.

Články na téma Terapie.

Přihláška na vstupní konzultaci.

 

Zpět

© 2021 Copyright a grafika Zuzana Musilová