Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Název: Mgr. Zuzana Musilová, Feng Shui Terapie
IČO: 69668892

Adresa: Májová 177, Pyšely, 251 67

Tel.: +420 603 757 274
Email: info@fengshuiterapie.cz

2. Objednávka zboží

Katalog zboží

Seznam zboží najdete na stránkách http://www.fengshuiterapie.cz/eshop. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku elektronicky odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Cena

Cena zboží je uvedena u každého zboží jednotlivě. V ceně není zahrnuto poštovné a balné.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně písemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností, obvykle do 3 týdnů od zaplacení ceny zboží včetně ceny za poštovné a balné na účet dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník určil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je hrazeno platbou předem na stanovený účet. Pouze u zboží, které je skladem v ČR je možno platit dobírkou. Dostupnost tohoto zboží najdete přímo u produktu. V případě platby předem bude zboží expedováno až po potvrzení přijetí dané částky na účet dodavatele. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje některá z kurýrních přepravních společností, a to na území celé České republiky. Náklady na přepravné a balné činí vždy 180 Kč v případě dobírky a 150 Kč v případě zaplacení objednaného zboží předem na účet dodavatele. Osobně je možné zboží převzít jen po domluvě s dodavatelem.

Zasílání zboží na Slovensko a dalších států

Zasílání zboží mimo území České republiky je možné pouze v případě, že bude objednané zboží uhrazeno předem na účet dodavatele. Cena dopravy na Slovensko činí 300 Kč. Lhůta na dodání zboží se řídí dle platných dodacích termínů přepravních společností, které dopravu na určenou adresu zajišťují.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu a vrácení poškozené zásilky, bude zákazníkovi dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Je možný jen s předem dojednaným termínem.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Na základě zákona č. 367/2000 má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením ze strany dodavatele bude zákazník kontaktován.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Souhlas může zákazník písemně odvolat.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách před účinností podmínek.

www.fengshuiterapie.cz

Provozovatel e-shopu Fengshuiterapie.cz:

Název: Mgr. Zuzana Musilová, Feng Shui Terapie
IČO: 69668892

Adresa: Májová 177, Pyšely, 251 67

Tel.: +420 603 757 274
Email: info@fengshuiterapie.cz

Jak nás najdete?
Na Kubánském náměstí 11, Praha 10.
Velká modrá prosklená administrativní budova - na recepci Vás nasměrují do druhého patra.
Pokud nás chcete navštívit, je nutné si schůzku předem domluvit.


Feng Shui Terapie dále nabízí:

Feng shui konzultace - konzultace prostorů - bytů, domů, kanceláří

Horoskopy - vypracujeme Vám osobní horoskop

Terapie - odborné psychologické terapie a konzultace

Jóga - pravidelné cvičení jógy

Meditace - skupinové meditace

Tarot - výklad karet

Přednášky a semináře - vzdělávání zaměřené na zlepšení osobního života za pomocí východních nauk a horoskopů.

http://www.fengshuiterapie.cz

 

© 2024 Copyright a grafika Zuzana Musilová