Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Novoluní.

Astrotipy 2021 jsou zpět. Nov objasňuje změny, kterými právě procházíme. Více v novém astrotipu.

 


Co přinese rok 2011 podle Feng shui a čínského horoskopu

Publikováno: 05.02.2011

Feng shui rok začíná stejně jako Čínský rok, a to 3. 2. 2011. V nauce Feng shui, v České republice známé pod názvem Feng šuej, se pracuje s energií, která je nestále v pohybu. Tento pohyb a změny sleduje část nauky, které se říká Astrologické Feng šuej a jež se pravidelně probírá každý měsíc Horoskop_na_rok_2011na přednáškách Feng shui. Do této složky Feng šuej se řadí i práce s čínským zodiakem a horoskopem.

Své znamení si ověřte v kalkulačce v pravém menu - Čínský zodiak. Vyhledejte poté své znamení v následujícím článku a rychle zjistíte, jaký rok 2011 Vás čeká, na co se letos zaměřit z pohledu Feng šuej. Rok 2011 je rokem Zlatého králíka, začneme proto tímto znamením.

Králík, Zajíc                        špatný rok

Králíci, máte před sebou náročný rok, jelikož jste zasaženi energií Žluté 5 ve spojení s Velkovévodou Jupiterem, kterému musíte letos čelit. Budete se cítit více frustrovaní a unavení než kdy jindy. Budete řešit vztahové problémy, finance, majetek a navíc jste v roce 2011 vystavení riziku úrazů a nehod. Dávejte si pozor, kam investujete své peníze, za co utrácíte zbytečně. Raději letos neplánujte žádné velké výdaje ani projekty. Budete překonávat řadu nepříjemností a starostí. Zaměřte se na zdraví a zdravý životní styl, zdravé jídlo a pohyb. Pomoc najdete ve cvičení klasické jógy, Hathajógy. Měli byste se zaměřit v první řadě na ochranné Feng shui, ochranné předměty, symboly a talismany, např. Pagoda 5 elementů, Zvonek s pagodou 5 elementů, Tai sui plaketa. Vhodné je pálení vonných tyčinek na pročišťování energie prostoru. Letos je pro vás nutné naučit se pracovat s vlastní energií, zaměřit se na překonávání strachů a využívání své bezbrannosti. Naopak se pro vás stane přínosem posílení odvahy, odolnosti a morálky. Skvělým pomocníkem je Feng shui symbol Býk

Drak

Čeká Vás dobrý rok se spoustou malých úspěchů, které se však poskládají do úspěšného roku. Navíc získáte velkou podporu z nebes, andělskou pomoc, která se projeví nečekaným štěstím. Výborným pomocníkem vám bude zdravý selský rozum, který pomůže činit správná rozhodnutí, což zase povede k překvapujícím vítězstvím. Pro Draky je letos dobrým Feng shui rokem pro začátek vnitřní práce na sobě. Budete moci najít svého učitele, od něhož se můžete učit duchovním naukám, technikám a práci na sobě. Přesto jste ohrožení energií Žluté 5, kterou máte velmi blízko a zčásti jste jí přímo zasažení. Je důležité zaměřit se na ochranu proti Žluté pětce, např. ochrannými symboly Pagoda 5 elementů, Zvonek s pagodou 5 elementů, a zároveň na aktivaci andělské pomoci, např. symbolem 6 velkých mincí pro nové příležitosti, Hum na lotosu na podporu vnitřního klidu nebo Kuan Yin. Pomůže zaměřit se na vnitřní Feng shui, feng shui osobního rozvoje, růstu (přednášky a semináře Feng shui). To bude stěžejní v roce 2011.

Had                       dobrý rok

Máte před sebou velmi slibný rok, kdy se vám může splnit řada osobních přání, snů. Neměly by vám letos chybět peníze ani úspěch v podstatě v čemkoli, na co sáhnete. Budete moci vytvořit nové strategie, postupy, které vám zaručí úspěch a cestu vpřed. Zejména bude Hadům přáno v pracovní oblasti, spolupráci s ostatními lidmi a získání obliby mezi spolupracovníky a obchodními partnery. Největším úskalím se stane pokora, která bude nutností. Proto je vhodné věnovat se duchovním cvičením a aktivování dobré Feng shui energie. Zvláště je dobré si ujasnit, co si skutečně přejete, co chcete, abyste mohli maximálně využít energie roku 2011 a posunout se tak hodně dopředu, nebo dokonce razantně změnit svůj život. Hlavním Feng shui symbolem pro Hady je v letošním roce Zelená Tara, Šátek s mantrou plnící přání, Přívěšek Mystický uzlík, Plaketa Zelené Tary.

Kůň                       velmi dobrý rok

Lidé ve znamení Koně se mohou těšit na velké peníze. Přichází vám tolik skvělé energie, že vám doslova leží přede dveřmi, jen ji aktivovat, tzn. otevřít dveře a vyzvednout. Nedobrým důsledkem bude slabší zdraví, což se může projevit únavou, vyčerpáním, ztrátou elánu, nemocemi. Měli byste se zaměřit na ochranné Feng shui zaměřené na zdraví, např. s Feng shui ochrannými předměty Wu lou s Antahkarana symbolem, Wu lou s Tygrem a Drakem, Léčivý Buddha dále aktivaci energie peněz a bohatství, např. Feng shui symboly Zlatá arowana, Zlaté ingoty, Slepice na zlatých mincích, neboť můžete výrazně zlepšit svou finanční situaci. Objeví se nové pracovní příležitosti, ale bude třeba být velmi pozorný a soustředěný. Koně se musí naučit trpělivosti, sebekontrole a ovládání svých nálad. Potřebujete se naučit pracovat se svou vnitřní energií.

Koza, Ovce

Ovce vstupují do příjemného roku. Peníze nebudou problémem, jelikož jste chráněni před ztrátami harmonicky obsazeným elementem Země. Ve vašem životě bude vše zaměřeno na lásku, manželství, svatbu, domácnost, zakládání rodiny. Především je pro vás rok 2011 skvělým rokem pro svatbu nebo alespoň zasnoubení a početí miminka. Doporučuje se hodně pracovat se symbolikou lásky včetně ochranného Feng shui pro vztahy, což jsou např. Feng shui symboly Svatební kočár, Křišťálový lotos lásky, Mystický uzlík, Kohout s vějířem a ametystem. Další doporučení pro Ovce na rok 2011 je práce s křišťálovými předměty (Křišťálové předměty), meditace a relaxace, rozvíjení ženské energie - např. Přívěšek Mystický uzlík.

Opice

Opice mají za sebou těžký rok, ale rok 2011 bude o něco lepší. Letos byste se měli zaměřit na prohlubování vztahů, a to partnerských i vztahu sama k sobě. I pro vás stejně jako pro Ovce je rok 2011 dobrým rokem pro uzavření sňatku. Jste ovšem ovlivněni také energií krádeží a podvodů, proto se zaměřte na ochranné Feng shui proti krádežím, např. Slon a nosorožec. Kohout s vějířem a ametystem ochrání vztahy před útoky a zásahy zvnějšku. Stejně vhodné se pro vás stanou duchovní cvičení zaměřené na práci s vlastní energií a bránění se proti energetickým upírům. V tomto případě lze použít ochranné Feng shui předměty jako jsou Kalachakra, Kwan kung, Namgyalma nebo Šátek čtyř nebeských vládců. V roce 2011 jste snadným terčem pro kancelářskou politiku, intrikaření a pomluvy. Ochranu najdete ve Slonovi se symbolikou Fuk, Šátku se sty ptáky nebo Křišťálovém briliantu.

Kohout                velmi těžký rok

Náročný rok plný problémů. Kohouti, jste ohroženi přírodními neštěstími a katastrofami, dopravními nehodami. Pocítíte oslabení štěstí, což způsobí energie 3 Zabijáků. Důležité pro vás je v roce 2011 ochranné Feng shui, zejména na cestách, kdy je nejlepším Feng shui talismanem Slon a nosorožec - klíčenka. S velkou podporou Feng shui, můžete podstatně změnit nepříznivou energii 2011 a nedobré vyhlídky. S Feng shui a především s jeho astrologickou složkou se můžete vyhnout těžkým obdobím roku, neštěstí, nemocem, ztrátám peněz, rozchodům, ztrátě přátel a naopak využít malé možnosti štěstí, které se správným Feng shui můžete zvětšit a použít ve svůj prospěch. Budou přicházet nabídky pro začátek dlouhodobých projektů nebo obchodní, pracovní spolupráce, ale je zásadní, komu uvěříte, buďte opatrní. Vyhněte se závažným rozhodnutím. Zásadní je sledovat působení energií během roku (dozvíte se na přednáškách Feng shui) a pracovat s ochrannými Feng shui symboly, např. Nebeští  ochránci, Tai Sui plaketa, Kalachakra, Kwan kung. Na aktivaci dobrých vlivů použijte Meč s 9 kruhy.

Pes

Psi budou mít letos celkem průměrný rok, což se týká i peněz a finanční oblasti, i když se mohou objevit překážky. Psi, měli byste věnovat zvýšenou pozornost celoročně SZ sektoru bytu, odkud vám budou přicházet konflikty a problémy, což se projeví v závistivých lidech, kteří se vás budou snažit zlomit nebo ublížit. Pomůže pracovat s kovovými léčivými zvuky jako je Zpívající mísa nebo Zvonek s pagodou 5 elementů, kterými byste měli pravidelně čistit prostor. Vhodné použít ochranné symboly Nebeských ochránců. Přínosem pro vás bude také pálení vonných tyčinek a praktikování jógových cvičení (cvičení jógy). Velký užitek přijde z rozvíjení mužské energie, což se projeví jako prosperita, tedy úspěch, dosahování cílů, finanční odměny apod. Energii prosperity můžete podpořit např. Křišťálovým briliantem, Bílým Dzambhalou nebo Mečem s 9 kruhy.

Prase, Vepř

Lidi narozené v roce Prasete čeká skvělý rok přinášející prosperitu ve všech oblastech. Úžasný rok pro vydělání peněz, zhodnocení a růst majetku. Věnujte se především práci s Feng shui symbolikou peněz a úspěchu (např. Zlatá arowana, Bílý Dzambhala), a hlavně sledujte cestu energie prosperity během celého roku a maximálně ji využívejte po celou dobu (přednášky Feng shui). Bylo by obrovskou škodou této energie nevyužít, protože vám může přinést velké pozitivní zisky v podobě úspěchů, rozvoje a dalšího posunu v životě a zejména zlepšení finanční situace. Podporovat a aktivovat tuto energii nejlépe Zlatým drakem nebo Dračí želvou. Dosažené výsledky a úspěchy se naučte chránit, např. Kalachakra plaketou.

Krysa, Myš                    velmi dobrý rok

Velmi dobrý rok budou mít lidé narození v roce Krysy, protože budou zahrnuti energií přinášející prosperitu a zlato. Největším problémem pro vás bude energie nepřátelství přinášející stres, napětí a překážky (hádky, boje, pomluvy). Buďte letos hodně trpěliví a nedělejte žádná ukvapená rozhodnutí. Pomocí a východiskem je Feng shui proti nepřátelské energii (Hořící kolo) a aktivování nebeské ochrany, andělské pomoci. Jde o velmi jemnou energii, na kterou je dobré se připravit pravidelnými očistnými technikami meditačními, dechovými nebo jógovými (meditace a jóga). Podpoříte si tak vlastní vnitřní zdroje a sebevědomí, což bude cesta k úspěchu a oblíbenosti, popularitě, známosti. Proto je v roce 2011 pro vás důležitá práce se symboly proti žárlivosti, zlosti druhých lidí (Šátek se sto ptáky, Prapor vítězství, Kwan kung, Slon se symbolikou Fuk). Ze zlosti a žárlivosti přichází totiž velké nebezpečí ztrát, neúspěchu, překážek a nepříjemností. Co se týká záležitostí lásky a milostný vztahů, je nutné být pozorní, ohleduplní a vyhnout se zbytečným hádkám. Pro překonání agresivity použijte Červeného draka s ohnivým mečem.

Buvol, Býk                        nejlepší rok

Nejlepší a nejšťastnější rok čeká Býky. Budete totiž pod duchovní ochranou zlaté bohyně, která vám přináší svou ochranu a požehnání. Pokud správně aktivujete energii přinášející prosperitu, nové příležitosti, štěstí, úspěch, budete moci dosáhnout splnění svých snů, co se týká financí. Prožijete rok naprosté důvěry, vedení a vyšší pomoci. Spousta věcí, které stagnovaly, se dají opět do pohybu a přinesou vynikající výsledky. Využijte letos všech příležitostí a projevte své tvůrčí schopnosti. Nejvyšší Feng shui podporou úžasných vlivů je pro vás letos Červená Tara, Býk, Zlatý drak, Křišťálový briliant. Bylo by obrovskou škodou nového Feng shui roku nevyužít a nesledovat vlivy, působení energií během celého roku. Tím totiž jen zvýšíte úžasné příležitosti, možnosti a šance, které jsou pro vás letos přichystané. Využijte rok 2011! Vše potřebné se dozvíte na pravidelných přednáškách a seminářích o Feng shui.

Tygr

Tygři budou mít celkem dobrý rok. Zahrnuje vás energie vyšší moci, andělské pomoci umožňující povýšení, podporu, která vede ke změně životního postavení. Pokud podnikáte, máte před sebou skvělé období dobré pro další rozšíření svých obchodů, obchodních kontaktů a nápadné zlepšení finanční stránky své firmy. Pro posílení dobrých energií se všem Tygrům doporučuje 6 velkých mincí, Hum na lotosu, Zelená Tara, Zlatý drak. Rok 2011 by vás měl naučit otevřít se vyšším principům života, rozvíjet více duchovní stránky života, což se projeví v prohloubení životních prožitků a rozšíření osobních možností. Rozšiřte si obzor svého života! Nalezněte znovu cestu zpátky k sobě. V novém roce jste však také přímo a silně ovlivněni energií Žluté 5, která přináší dluhy, rozvody, rozchody, těžké nemoci. Proti této špatné energii se snadno ochráníte Pagodou s 5 elementy nebo Zvonkem s pagodou pěti elementů.

 

Mohlo by Vás o Feng shui dále zajímat:

Další články o Feng shui. Klikněte. 

Přednášky a semináře o Feng shui.

Zpět

© 2022 Copyright a grafika Zuzana Musilová